KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem

26/07/21

Na svou žádost jsem jednal s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem o aktuálních tématech našeho regionu, tedy zahájení žní a vlivu počasí na jejich průběh, škodách ze živelných pohrom na polích a dalších kulturách s možnostmi odškodnění, ale i o výsledcích soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje v letošním roce.

Řešili jsme také úroveň a nasměrování národních podpor a stranou nemohla zůstat ani podoba SZP pro následující roky a její začlenění do podmínek České republiky. Schůzku hodnotím jako úspěšnou.

 

Ing. Jan Veleba, ředitel OAK Most