KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Českému agrárnímu obchodu se loni dařilo. Jeho schodek se snížil ze 47,5 miliardy na 36,7 miliardy korun, téměř o čtvrtinu

11/02/21

Tisková zpráva – Českým zemědělcům, potravinářům a obchodníkům se loni podařilo vyvézt z České republiky více agrárního zboží než v roce 2019. Záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) se zlepšila o 22,7 %, kdy se snížil schodek ze 47,5 miliardy na 36,7 miliardy korun. Celkový obrat AZO dosáhl 464,3 miliardy korun. Více se vyvezlo zejména do zemí EU, mírně se zhoršil export do zemí mimo Unii.

Vývoz agrárního zboží z ČR se v roce 2020 zvýšil v porovnání s předloňskem o 8 % (tj. o 15,8 miliardy) na 213,8 miliardy korun. Hodnota dovozu meziročně vzrostla o 2 % (tj. o 5 miliard) na 250,5 miliardy korun.  Na zlepšení výsledku se nejvíce podílel vývoz pšenice, přípravků k výživě zvířat a cigarety.

Pozitivní bilance je výsledkem toho, že i v době omezení způsobených pandemií, byl obchod v rámci EU plynulý a bez bariér, zatímco kontakty se zeměmi mimo EU ovlivnila omezení a horší ekonomická situace některých odběratelů způsobená pandemií. Čeští zemědělci a potravináři nejčastěji obchodují se zeměmi EU. V jejím rámci se uskutečňuje 90 % českého AZO.

ČR loni nejčastěji exportovala zemědělské zboží do Německa (23,1 %), na Slovensko (20,7 %) a do Polska (9,8 %). Dováželo se nejčastěji z Německa (22,9 %), Polska (15,6 %) a Nizozemska (6,8 %). Nejvýraznější zlepšení zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. V porovnání s rokem 2019 vzrostl o 9 miliard korun na 49,4 miliardy korun.

Mezi nejvíce vyvážené položky patřily pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží, výživa pro zvířata, cigarety a mléko. Nejvíce se dováželo například vepřové maso, pekařské výrobky, potravinové přípravky, sýry a čokoláda.

V době pandemie covid-19, kdy byly cestování a osobní kontakt se zahraničními partnery omezeny, se jako vhodný nástroj pro podporu českých firem ukázala síť zemědělských diplomatů Ministerstva zemědělství (MZe). Díky nim se i přes nepříznivé ekonomicko-epidemiologické podmínky podařilo zachovat klíčová teritoria pro export mléčných výrobků, například Libanon a Spojené arabské emiráty, odstranit překážky při vývozu skotu do Kazachstánu a násadových vajec do Ruska nebo zařídit povolení k vývozu plemenného skotu do Libanonu.

V zemích, kde působí agrární diplomaté, se v porovnání s rokem 2019 loni zvýšil zemědělský export, a to v USA o 13 %, Srbsku o 11,2 % a Ruské federaci o 6,2 %.

Zemědělští diplomaté v současnosti pracují v Rusku, Číně, USA, Spojených arabských emirátech, Libanonu, Japonsku a Srbsku. Další zástupci MZe jsou v Kazachstánu a na Ukrajině. Jejich úkolem je propagovat české zemědělské produkty, odstraňovat byrokratické překážky a pomáhat při navazování obchodních vztahů.

Cílem MZe je nadále podporovat zejména export produktů s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje nebo osivo a mák. V těchto produktech je ČR konkurenceschopná a v obchodních vztazích může navázat na historické vazby z předešlých období. Snahou je více vyvážet do zemí mimo EU, které mají velký exportní potenciál.

Detailní informace o agrárním zahraničním obchodu v roce 2020 najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23.html

 

Souhrnné informace o zemědělských diplomatech najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zemedelsti-diplomate/

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství