KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun

12/01/21

Tisková zpráva – Zemědělská produkce České republiky vzrostla loni o 1,5 miliardy korun, pomohly tomu příznivější klimatické podmínky a lepší sklizňové výnosy. Celkově se ve srovnání s předešlým rokem produkce zvýšila o 1 %, náklady stouply o 1,7 %. Podnikatelský důchod zemědělství klesl o čtvrt miliardy korun. Výsledky ovlivnilo například přemnožení hrabošů i pandemie koronaviru. Předběžné údaje českého zemědělství připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informaci (ÚZEI).

„Ačkoliv se výsledek čisté přidané hodnoty díky lepším sklizním v loňském roce zvýšil, konečná hodnota důchodu ze zemědělské činnosti klesla o 1,4 % na 19,8 miliardy korun. Zhruba 57 % z této částky připadá podnikům fyzických osob, pro které to je nejenom zisk, ale také zdroj prostředků na úhradu odměny za vlastní práci.“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podnikatelský důchod by se měl podle očekávání meziročně snížit o 1,5 % na 16,7 miliardy korun. Z této hodnoty připadá přibližně 61% podíl podnikům fyzických osob.  Ukazatel podnikatelského důchodu je důchod ze zemědělské činnosti, od kterého jsou odečtené investiční dotace.

V roce 2020 byl vývoj celkové produkce příznivý, vzrostla o 1,5 miliardy korun na 152,6 miliardy korun, a to hlavně díky dobrým klimatickým podmínkám. Na rostlinnou výrobu však mělo nepříznivý dopad přemnožení hraboše polního, který se loni rozšířil z Moravy do českých krajů. Nejvíce byl postižen kraj Ústecký a Středočeský.

Zemědělství se v minulém roce muselo potýkat také s negativními dopady pandemie koronaviru, která měla vliv na pracovní síly v zemědělství i na ceny a odbyt zemědělských komodit. Celkovou produkci zvýšila zejména produkce rostlinná, u které se odhaduje meziroční zvýšení o 2,3 %. Živočišná produkce mírně poklesla o 0,6 %.

Meziročně se zvýšila hodnota produkce olejnin, cukrovky, ovoce, vína, krmných plodin, mléka a vajec. Snížení se očekává u obilovin, brambor, průmyslových plodin a hovězího masa. U produkce vepřového masa se předpokládají podobné výsledky jako v roce 2019.

Podle odhadu by měly celkové náklady meziročně vzrůst o 3 miliardy korun na 180,2 miliardy korun. Největší podíl na nich má výrobní spotřeba, která by se měla meziročně zvýšit o 1,2 %. Externí náklady by měly růst rychlejším tempem o 2,6 %, a to zejména kvůli zvýšení mzdových nákladů a nájemného za půdu a budovy. Očekává se také navýšení hodnoty odpisů.

U provozních podpor se předpokládá meziroční zvýšení o necelá tři procenta. Navýšení ovlivnilo zvýšení kurzu EUR, kterým se přepočítávají přímé platby. Investiční dotace by měly být na obdobné úrovni jako v roce 2019.

Odhad hospodářských výsledků zemědělství za rok 2020 zpracoval  Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Jde o hospodářské výsledky, které reprezentují komerčně zaměřené podniky v celém zemědělském sektoru.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství