KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 7. červenci 2020

07/07/20

Komentář s informacemi ke sklizni obilovin a řepky v České republice k 7. červenci 2020

V ČR započaly žňové práce v 27. týdnu roku 2020. Stav porostů obilovin a řepky je stejně jako v loňském roce ovlivněn dosavadním průběhem počasí, neboť v posledních měsících (květen, červen roku 2020) byl na většině území ČR zaznamenán nadprůměrný úhrn srážek. Porosty obilovin dozrávají velmi pomalu, ale přesto v nejteplejších oblastech ČR (jižní Morava, střední Čechy) a také na lehkých písčitých půdách byla zahájena sklizeň základních obilovin a řepky. Sklizeň začala přibližně stejně jako loni, ale zhruba o týden dříve, než bývá obvyklé v porovnání s předchozími sklizňovými ročníky.
Sklizeň v 27. týdnu byla dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 7. 7. 2020 výrazně pozadu oproti stejnému období minulého roku. V tomto týdnu se sklízel především ozimý ječmen (sklizeno je 1,38 % ploch, loni 35,93 % ploch) a započala sklizeň ozimé pšenice (0,01 % sklizených ploch). Sklizeň ostatních obilovin ještě nezačala. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 1,6 tis. ha (0,13 % ploch), loni k tomuto datu 47,3 tis. ha (3,72 % ploch) obilovin a s produkcí v letošním roce přibližně 9,2 tis. t. Postup sklizně vykazuje tradičně lokální rozdíly a sklizeň ozimého ječmene zatím začala pouze v kraji Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Zlínském. Sklizeň řepky je také na začátku a první hektary byly sklizeny v Jihomoravském kraji. Ve většině krajů ještě sklizeň řepky nezačala a podobná situace je i u sklizně pšenice ozimé.

Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 7. 7. 2020 činí 5,65 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2019 (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 5,3 t/ha) lze nicméně předpokládat, že výnosy budou pravděpodobně meziročně o něco vyšší. Odhady výnosu budou průběžně zpřesňovány s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

Sklizeno je k aktuálnímu datu 22 ha (0,01 % ploch) řepky. Produkce řepky zatím dosahuje 46,1 t s průměrným hektarovým výnosem 2,1 t/ha. Řepka se začala sklízet dle šetření SZIF pouze v Jihomoravském kraji.

Výhled úrody jednotlivých plodin ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 3. 7. 2020 podle stavu porostů k 10. 6. 2020, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 784,1 tis. t s průměrným výnosem ve výši 5,42 t/ha a produkci řepky ve výši 1 135,0 tis. t s průměrným výnosem 3,08 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou sklizní o 3,3 %, u řepky by se také měla snížit o 1,9 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o další, průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 200 až 5 800 tis. t. Osevní plochy základních obilovin v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 mírně poklesly o 21,6 tis. ha na 1 250,8 tis. ha. Plochy pšenice ozimé zaznamenaly pokles o 39,9 tis. ha, kdežto plochy ječmene jarního zaznamenaly mírný nárůst o 5,4 tis. ha a také plochy ječmene ozimého se rozrostly o 6,9 tis. ha. K nevýznamnému růstu ploch došlo také u žita, triticale a ovsa. Výměra řepky meziročně poklesla o 11,6 tis. ha na 368,2 tis. ha.

V roce 2019 bylo k 8. 7. 2019 sklizeno v ČR celkem 47,3 tis. ha obilovin (3,72 %) s produkcí 250,5 tis. t a průměrným výnosem 5,30 t/ha. Nejvíce k tomuto datu bylo sklizeno ozimého ječmene – 38,7 tis. ha s produkcí 216,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,60 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 0,63 % ploch (2,4 tis. ha, 5,8 tis. t) s průměrným výnosem 2,42 t/ha.

Přílohy