KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 20. červenci 2020

20/07/20

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 20. červenci 2020

Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 20. 7. 2020 se sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu velmi pomalu rozšiřuje na většinu území ČR. Intenzivnější pokračování žňových prací komplikuje především počasí, neboť zhruba od poloviny týdne byly na většině území ČR bouřky a dešťové přeháňky, místně doprovázené i kroupami. To zabrzdilo v mnoha krajích rychlejší celkový postup žní.

Oproti minulému roku 2019 je ve třetím sklizňovém týdnu výrazně znatelný pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 20. 7. 2020 je sklizeno 6,31 % ploch základních obilovin a 5,24 % ploch řepky, oproti 23,13 % ploch základních obilovin a 26,41 % ploch řepky k 23. 7. 2018). Při srovnání s předchozími ročníky (např. 2016, 2017 i 2018) je tento postup žní velmi pomalý.

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 78,9 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 6,31 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 478,7 tis. t, což je o 1 108,7 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (22. 7.) v roce 2019 (bylo sklizeno 1 587,4 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 0,6 % ploch obilovin a sklizeň řepky zatím nezačala. V podobném stavu je sklizeň i v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde je sklizeno pouze 1,95 % a 2,55 % ploch obilovin. U řepky je situace v Olomouckém kraji lepší, je sklizeno 26,7 % ploch, ale v Moravskoslezském kraji sklizeň řepky ještě nezačala. Dosud nejrychlejší žně jsou v kraji Plzeňském, kde je sklizeno 9,4 % ploch základních obilovin, následuje Jihočeský kraj 9,2 % a Jihomoravský kraj 8,4 %. Ve Zlínském kraji je sklizeno 26,7 % ploch řepky, v Jihomoravském kraji 23,9 % a ve Středočeském kraji 5,7 %.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 20. 7. 2020 činí 6,1 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2019 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 22. 7. 2019 byl 5,40 t/ha). Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován s přibývajícími sklizenými hektary a sklizeným množstvím.

Sklizeň ozimého ječmene se blíží do své třetí čtvrtiny (je sklizeno  61,3 % ploch), a z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní sklizeň by měla být vyšší než v loňském roce: 6,19 t/ha oproti 5,87 t/ha ve stejném období v roce 2019. Sklizeň pšenice ozimé je v počátcích – je sklizeno 1,1 % sklizňových ploch, loni byla touto dobou u pšenice ozimé kolem 20 % a u ječmene jarního na úrovni 18 %.

K aktuálnímu datu je sklizeno 19,3 tis. ha (5,2 %) ploch řepky a sklizeň je stále na začátku. Produkce řepky zatím dosahuje 53,9 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,79 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu jsou v rozmezí od 2,27 t/ha v Ústeckém kraji do 3,66 t/ha v Olomouckém kraji.

V roce 2019 bylo k 22. 7. 2019 sklizeno v ČR celkem 293,8 tis. ha obilovin (23,13 %) s produkcí 1 587,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,40 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene, a to 96,4 tis. ha (89,5 %) s produkcí 565,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,87 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 26,41 % ploch (100,3 tis. ha, 295,6 tis. tun) s průměrným výnosem 2,95 t/ha.

Přílohy