KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 13. červenci 2020

13/07/20

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 13. červenci 2020

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 13. 7. 2020 jsou žňové práce v 29. týdnu prakticky stále na počátku. Jejich intenzivnější pokračování komplikovalo především počasí, kdy se v minulém týdnu na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které celkový postup žní v mnoha krajích zbrzdily. Oproti minulému roku 2019 je v druhém sklizňovém týdnu znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak i u řepky (tj. k 13. 7. 2020 je sklizeno 1,46 % ploch základních obilovin a 0,60 % ploch řepky, oproti 12,96 % ploch základních obilovin a 7,36 % ploch řepky ke dni 15. 7. 2019). V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 15,19 % ploch) a ozimé pšenice (sklizeno 0,11 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve v počátcích (sklizena první plocha jarního ječmene).

Celkem je v ČR sklizeno 18,2 tis. ha (1,46 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 110,1 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce základních obilovin je sklizeno v Jihočeském, Zlínském a Jihomoravském kraji, a to 3,9 %; 3,6 % a 2,2 % ploch. Řepky je nejvíce sklizeno v kraji Jihomoravském a Zlínském, kde je sklizena ze 4,8 % a 3 % ploch. Sklizeň ozimého ječmene je nejdále v kraji Zlínském a Jihočeském, kde je sklizeno 49,3 % a 32 % ploch. Ozimá pšenice se začala sklízet zatím pouze ve čtyřech krajích a nejvíce je sklizeno v kraji Jihomoravském – zhruba 515 ha (0,5 %) ploch. Sklizeň základních obilovin a řepky ještě nezačala v kraji Vysočina, v Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 13. 7. 2020 činí 6,04 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2019 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin dle ČSÚ k 10. 6. 2020 (5,42 t/ha), a je také vyšší, než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 15. 7. 2019 byl 5,31 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale dnes ještě nelze odhadnout, zda bude vyšší či nižší než v roce 2019, kdy byl negativně ovlivněn suchem. K aktuálnímu datu je sklizeno 2,2 tis. ha (0,60 %) ploch řepky a sklizeň je na úplném počátku. Produkce řepky zatím dosahuje 6,1 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,77 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF zatím v těchto krajích – Středočeský, Ústecký, Jihomoravský a Zlínský. V těchto krajích je sklizeno od 0,1 % do 3,5 % osevních ploch. V ostatních krajích ČR ještě sklizeň řepky nezačala. V roce 2019 bylo k 15. 7. 2019 sklizeno v ČR celkem 164,7 tis. ha obilovin (12,96 %) s produkcí 874,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,31 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene, a to 80,6 tis. ha (74,8 %) s produkcí 462,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,75 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 7,36 % ploch (27,9 tis. ha, 79,1 tis. tun) s průměrným výnosem 2,83 t/ha.

Přílohy