KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

STARTUJE 11. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE

10/06/20

Všem regionálním výrobcům potravin, zpracovatelům, zemědělcům Ústeckého kraje k zapojení do 11. ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2020

Vážení přátelé,

v letošním roce se koná již 11. ročník soutěže o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje 2020“.

 

Cílem soutěže je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ; propagovat potravináře v Ústeckém kraji při všech příležitostech jako např. na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, farmářských trzích a dalších akcích v Ústeckém kraji i mimo něj (tuzemské a zahraniční veletrhy).

 

Dovolujeme si Vás tímto způsobem oslovit a pozvat Vás do této soutěže, která se v Ústeckém kraji koná již 11. rokem.

 

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

1) Masné výroby tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).

2) Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).

3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).

4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

5) Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).

6) Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.

7) Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).

8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).

9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

 

V příloze přikládáme „Metodiku“ k této soutěži a uvádíme důležité termíny:

Přijímání přihlášek do soutěže: do 10. 8. 2020

  • poštou doporučeně nebo osobně – Okresní agrární komora Most, Dělnická 33, 434 01 Most – Velebudice
  • e-mailem: regionalnipotravinauk@centrum.cz
  • datovou schránkou: h2dafb8

 

Je nutné, aby přihlášky byly vyplněny na aktuálních formulářích s platností na rok 2020.

Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

K přihláškám je nutné dodat:

  • výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
  • fotodokumentaci u nebaleného výrobku
  • srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, zda jsou správně zpracovány

 

Termín hodnotitelské komise – 25. 8. 2020 od 10:00 hodin, výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích v modrém salónku v pavilonu „A“

Navážení výrobků:

Výrobky přivezte na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, popř. dle telefonické dohody v těchto termínech:

  • 24. 8. 2020 od 9,00 do 16,00 hod. – nekazící se výrobky
  • 25. 8. 2020 od 7,00 do 9,00 hod. – rychle se kazící potraviny

a to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (8 členná) a následné posouzení výrobků (min. 2 ks). Potraviny ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování.

Přijetím výrobků pro hodnocení je pověřena Radomíra Plachá (OAK Most), tel. 602 741 110.

Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná ministrem zemědělství.

 

Slavnostní vyhlášení a předání certifikátů vítězným výrobcům proběhne v 1. den výstavy Zahrady Čech v Litoměřicích 9. 2020 (pátek) od 13,00 hod., kde budou za účasti významných osobností předána ocenění vítězným výrobcům. Účast výrobců oceněných v roce 2020 na Slavnostním vyhlášení je povinná.

 

Před a po slavnostním vyhlášení soutěže zabezpečí Okresní agrární komora Most pro návštěvníky kulturní program.

 

Od 14,30 se pak koná tisková konference v modrém salonku za účasti médií, potravinářů a zástupců ÚK, AK ČR a dalších.

 

V pavilonu „A“ ve stánku OAK Most budou po celou dobu výstavy propagovány vítězné výrobky ze soutěže, a to formou ochutnávek i přímého prodeje – zajišťuje OAK Most.

 

U vítězných výrobků bude zajištěna jejich propagace na minimálně 16 akcích v Ústeckém kraji při společenských a kulturních akcích pro veřejnost.

 

V souvislosti s touto soutěží Vám zajistíme širokou propagaci Vašich firem i výrobků a budeme je propagovat při všech příležitostech. Zajistíme Vám i další propagaci, např. v katalogu Řemesel, v Mosteckých listech, listech Ústeckého kraje atd.

 

Pokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další informace.

 

AŤ SE VÁM VE VŠEM DAŘÍ !!!

Na příjemnou a úzkou spolupráci s Vámi se těší Okresní agrární komora Most.

Plachá Radomíra                                –          602 741 110

Plachá Monika                                    –          724 261 978

 

Kontakty:

Okresní agrární komora Most

Dělnická 33, 434 01 Most

e-mail: regionalnipotravinauk@centrum.cz

webové stránky: www.kisuk.cz

datová schránka: h2dafb8

 

V Mostě, dne 8. 6. 2020

 

Přílohy:

Metodika pro udělování značky „Regionální potravina“ vč. příloh aktualizovaných formulářů naleznete ZDE