KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový program PGRLF se těší velkému zájmu. Titul PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru je stále otevřen.

26/06/20

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. O tento druh podpory je mezi zemědělci zájem, což dokládá více než 1.200 žádostí přijatých PGRLF během několika dnů od spuštění. I přes vysoký počet přijatých žádostí je tento program pro zájemce o podporu stále otevřen, a mohou se do něj hlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře na www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF dlouhodobě podporuje české zemědělství prostřednictvím specializovaných programů podpor. Spolu s těmito stávajícími programy PGRLF ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství spustilo zcela nový program PROVOZ 2020, kterým tak, jakožto jedno z mnoha opatření, MZe reaguje na nastalou situaci spojenou s pandemií COVID-19.

Samotný program je zacílen na malé a střední podniky, které významně napomáhají potravinové soběstačnosti ČR, což jsou především pěstitelé zemědělských plodin včetně tzv. citlivých komodit, či chovatelé hospodářských zvířat.

Od počátku jsme předpokládali, že počet žadatelů bude v řádech tisíců. S ohledem na tento počet jsme proto dbali na to, abychom našim potenciálním klientům nabídli včas oficiální a relevantní informace, což se také stalo ihned po schválení programu Evropskou komisí, kdy pravidla spolu s odpověďmi na základní, předpokládané dotazy byla vyvěšena na webových stránkách společnosti. Díky tomu měla zemědělská veřejnost možnost se seznámit s tímto programem skutečně detailně a s předstihem. Rovněž jsme se snažili, aby samotné podání žádosti a její forma zbytečně žadatele nezatěžovala. Tudíž je koncipována v co možná nejjednodušší podobě a neklade na uživatele žádné zvláštní nároky,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

V programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru mohou zemědělští prvovýrobci zažádat až o 150.000 Kč, částka však nesmí přesáhnout 50 % nesplacené výše jistiny daného úvěru. Klienti rovněž mohou využít pro posílení svého podnikání dalších programů PGRLF, které běží kontinuálně s programem PROVOZ 2020 a které PGRLF poskytuje zejména v oblasti investičních podpor.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, PGRLF