KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úprava příručky podmíněnosti pro rok 2020 v souvislosti s posunutím termínu Jednotné žádosti

31/03/20

Pro rok 2020 je termín hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro cukrovou řepu a řepku olejnou jarní prodloužen do 15.6. z důvodu prodloužení termínu Jednotné žádosti.

Termíny jsou upraveny v příručce na str. 7 a také u informací pro půdoochranné technologie pro DZES 5 na str. 23 a 25.

Hlášení se podává po provedení podrytí nejpozději:

  • do 15.9. daného roku u řepky ozimé (provedení hloubkového kypření při zakládání porostu do hloubky minimálně 25 cm)
  • do 15.5. daného roku (do 15.6. pro rok 2020) u řepky jarní (provedení hloubkového kypření při zakládání porostu do hloubky minimálně 25 cm)
  • do 15.5. daného roku (do 15.6. pro rok 2020) u cukrovky (provedení hloubkového kypření při zakládání porostu do hloubky minimálně 35 cm s maximálním vzdáleností rýh 1 m)

Přílohy