KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

TV Zemědělec o zemědělství

18/07/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

17. 07. 2019


Pohled na zemědělství se vyvíjí, ale v posledních letech se mluví o zemědělství zejména negativně, a to nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Do TV Zemědělec na diskuzi k témě zemědělství byl přizván prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a proděkan České zemědělské univerzity, vedoucí Katedry humanitních věd Michal Lošťák. Diskutující se zaměřili na důvody, proč se pohled na zemědělce a zemědělství v posledních letech výrazně změnil a co je potřeba udělat pro zlepšení zemědělství v očích veřejnosti. Veřejnost si neuvědomuje propojenost zemědělství na potravinářství a venkov. Je nutné bourat mýty o velkých a malých zemědělcích a používat argumenty přímo z praxe.

Prezident Agrární komory ČR ve vystoupení upozornil i na cenu potravin a cenu zemědělských výrobků. Od roku 1990 se cena produkce zvýšila průměrně o 60 %, ale ceny vstupů se zvýšili pouze v násobcích. Ztratilo se propojení výroby a spotřebitelů, výsledkem je kupříkladu velké plýtvání potravinami (v průměru až 40 % potravin se vyhodí). Proděkan zdůraznil, že realita je dnes předkládána médii, což ji zkresluje a příliš zjednodušuje. Je nutné vidět symbiózu a harmonii různých systému hospodaření. Stejně je však dnes rozdělená i veřejnost, která není názorově jednolitá. Je nutné zlepšit vnímání zemědělství a vysvětlovat význam podpor, protože právě díky nim je cena potravin pro spotřebitelé příznivá.

Dnes má zemědělství mnohem širší záběr. Není jenom o produkci potravin, ale i o udržování krajiny, zadržování vody v krajině, zachování života a poskytování zaměstnání na venkově, ale i ve městech prostřednictvím zpracování rostlinných a živočišných komodit, výroby potravin, jejich přepravy a další logistiky.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR