KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

S poslanci mimo jiné i o využívání kalů na zemědělské půdě

03/05/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR


V úterý 30. dubna 2019 se konala 22. schůze zemědělského výboru, na kterém byl projednáván návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník (č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214), vládní návrh, kterým se mění veterinární zákon (č. 166/1999 Sb., o veterinární péči) a zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb., sněmovní tisk 435), vládní návrh, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb., a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 454) a vládní návrh, kterým se mění zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (č. 226/2013 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb.) a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 332).

Šestým bodem jednání bylo využívání kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě. K tomuto jednání byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., České asociace oběhového hospodářství, z.s., Agrární komory ČR a Svazu měst a obcí ČR. Za Agrární komoru ČR se jednání účastnil prezident Zdeněk Jandejsek, který vystoupil v diskuzi. Stanovisko komory je, že pro kaly, které odpovídají hygienickým a dalším požadavkům, by měla být umožněna aplikace na zemědělskou půdu. S ohledem na aktuální situaci v zemědělství, s požadavky na kvalitu půdy a na potřebu organické složky v ní, je tedy nutné přehodnotit postoj MŽP ČR.

V rámci diskuze také zaznělo, že se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny, kde se jednalo o připravenosti čistíren odpadních vod ve vazbě na účinnost vyhlášky Ministerstva životního ČR prostředí, která je stanovena od 1. ledna 2020. Obě strany, teda zastánci posunutí účinnosti vyhlášky, ale i ti, kteří byli zásadně proti takové změně, využili možnosti prezentovat své názory. Závěr této diskuze je v přijatém usnesení, kterým Zemědělský výbor PSP ČR žádá Ministerstvo životního prostředí ČR o posunutí termín účinnosti přechodných ustanovení vyhlášky č. 473/2016 Sb., o podmínkách použití kalů na zemědělské půdě, do doby zpracování a vyhodnocení zadaných studií, v reálu tedy o 5 let. Dalším přijatým usnesením výbor žádá Ministerstvo životního prostředí ČR o sestavení a zajištění činnosti pracovní skupiny k problematice využívaní kalů z čistíren odpadních vod ve složení zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., České asociace oběhového hospodářství, z.s., Agrární komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, zástupce zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. O závěrech dalších jednání vás budeme informovat.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.