Dne 10. ledna 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tím došlo od 1. 1. 2019 k několika významným změnám ve způsobu vracení daně z tzv. zelené nafty. Jedná se například o změny ve výši sazeb vracené daně (9500 Kč nebo 4380 Kč/1000 litrů), možnost volby způsobu prokazování spotřeby PHM (evidencí o skutečné spotřebě nebo evidencí LPIS a IZR), změny v délce zdaňovacího období (kalendářní čtvrtletí nebo rok), změny ve lhůtách pro podání daňového přiznání a další.

Podrobnější informace naleznete ZDE

Sbírka zákonů ZDE