KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství chce více podpořit živočišnou výrobu a dobré životní podmínky zvířat. Na národní dotace dá v příštím roce 3,8 miliardy korun

08/11/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.11.2018

Tisková zpráva – Nové národní dotace v zemědělství by měly v roce 2019 směřovat na rozvoj živočišné výroby, například na Nákazový fond a do sektoru mléka. Významně vzrostla podpora welfare hospodářských zvířat. Ze státního rozpočtu by do zemědělství mělo jít v příštím roce přibližně 3,8 miliardy korun. Návrh Ministerstva zemědělství (MZe) na rozvržení národních dotací dnes přijala vláda.

„Chceme podpořit oblasti zemědělství, které přinášejí vyšší zaměstnanost na venkově, jako je například chov skotu. Jde nám o zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat. Proto jsme výrazně zvýšili příspěvek na welfare. V příštím roce na něj plánujeme vydat 885 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

 Nový program byl přichystán na pohodu v chovech masného skotu, a také na pohodu při výkrmu skotu (125 milionů korun). Tento program zatím neschválila Evropská komise. Dále nový program na restrukturalizaci ekologických sadů (15 milionů korun) bude sloužit na jejich obnovu a výsadbu. Přibližně 3 miliony korun má na příští rok MZe připraveno jako kompenzace pro obce, které zajistí péči o zvířata odebraná majitelům podle zákona na ochranu proti týrání.

 

Národní dotační programy pro rok 2019

 

Název programu

 

 rok  2019

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

100 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy

 

35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

95 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství

 

15 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

220 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162 000

18 000

Genetické zdroje

75 000

 

Nákazový fond

766 600

 

Poradenství a vzdělávání

137 700

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

23 000

 

Podpora zpracování zemědělských produktů

 

500 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

22 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

38 000

25 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

400 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

885 000

 

Podpora sektoru mléka

50 000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3 000

 

Výkrm skotu

125 000

 

 

3 111 300

688 700

C e l k e m

3 800 000

V roce 2018 schválila Poslanecká sněmovna národní zemědělské dotace ve výši 2,05 miliardy korun, ale posílením prostředků během roku se navýšily na 3,8 miliardy korun.

Do národních dotací ještě spadají Centra odborné přípravy jako podpora odborného vzdělávání žáků a studentů a Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny Ty ale nejsou součástí celkového přehledu, jsou schváleny v rámci programového financování do roku 2021, takže nebyly v návrhu, který dnes projednala vláda. 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství