KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 3.4.2018

06/04/18
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Zveřejněno: 03.04.2018

3. 4. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 40 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 29 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti, ve 27 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření 11 zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 287 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. 

V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 2283 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (401), Hodonín (351) a Kroměříž (342). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

 

28. 3. 2018
Přesuny prasat do neregistrovaných chovů v ČR je nutné evidovat a do Zlínského kraje jsou zakázány
Státní veterinární správa (SVS) dnes vyhlásila nová mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u divočáků na Zlínsku a zhoršující se nákazovou situací v EU, která jsou určena všem chovatelům prasat na celém území ČR. Každý registrovaný chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované dle plemenářského zákona, který přemístí nebo prodá prase domácí určené pro domácí porážku do neregistrovaného chovu, je povinen vést řádnou evidenci těchto prasat.
Evidence musí mimo jiné obsahovat počet přemísťovaných prasat, datum přemístění, jméno a adresu dopravce, dále pak jméno a adresu domácnosti chovatele a rovněž adresu hospodářství, není-li totožná s adresou domácnosti. Mimořádná veterinární opatření ukládají povinnost uchovávat evidenci prasat určených pro domácí porážku po dobu nejméně 1 roku od data přemístění.
Současně se zakazuje přemísťování prasat určených pro domácí porážku do neregistrovaných chovů na území Zlínského kraje s výjimkou jejich přemístění do registrovaných chovů.
Uvedená opatření mají za cíl zlepšení kontroly nad přemisťováním prasat a tím přispět k zabránění případného šíření afrického moru prasat do chovů domácích prasat. Zpřísňující opatření jsou přijímána ve všech členských státech EU, a to i v zemích, kde se zatím AMP nevyskytl.
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 100 tis. Kč, jde-li o fyzickou osobu a 2 mil. Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

26. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 27 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 26 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti, ve 24 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření jednoho zbývajícího kusu. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 270 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. 
V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 2098 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (374), Hodonín (329) a Kroměříž (308). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

20. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 26 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 23 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti, ve 21 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření tří zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 244 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. 
V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 1949 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (350), Hodonín (307) a Kroměříž (292). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

12. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 22 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 20 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti. V 18 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 202 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud zastřeleno 1449 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Hodonín (253), Uherské Hradiště (238) a Kroměříž (207). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.
Do včerejší půlnoci 11. 3. měly neregistrované chovy v zamořené oblasti povinnost dle mimořádných veterinárních opatření porazit všechna prasata.  Dle údajů SVS se jedná cca o 30 prasat.
Od dnešního dne pak začínají probíhat kontroly SVS, zda neregistrované chovy provedly nařízené porážky. V řádu dnů budou zkontrolovány všechny chovy, jichž se povinnost týká.

5. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 20 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 15 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u jedné bachyně nalezené v katastrálním území Kostelec ve vysoce rizikové oblasti, ve 14 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření pěti zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 141 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 1414 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (238), Hodonín (233) a Kroměříž (206). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

 

Přejít na předchozí události >