KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jak chránit přírodu při hospodaření v lesích? Evropští lesníci se o tom radili na setkání na Šumavě

22/03/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

22.3.2018

Zástupci evropského lesnictví na Šumavě zkoumali, jak hospodařit v lesích a zároveň chránit přírodu. Cvičili se ve vyhledávání a ochraně stromů s vysokou hodnotou pro biologickou rozmanitost lesů s využitím moderních nástrojů, jako jsou mobilní softwarové aplikace. Na exkurzi navázalo zasedání v Plzni, na kterém jednotlivé země představily své přístupy k zapojení prvků ochrany biologické rozmanitosti do lesního hospodářství. K těmto účelům jsou v lesích vymezena území, takzvané demonstrační objekty, na kterých se testují a předvádějí šetrné způsoby hospodaření. U nás jsou takové objekty zatím čtyři, všechny v lesích spravovaných státním podnikem Lesy České republiky (Šumava, Křivoklátsko, Manětínská vrchovina, Plasy) a používají se pro školení lesních hospodářů. Akce se zúčastnilo padesát zástupců z deseti evropských zemí (ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Chorvatska, Finska, Litvy a Polska).

Bylo to už druhé setkání evropské sítě INTEGRATE. Cílem akce je najít takové způsoby hospodaření v lesích, které by byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Tématem plzeňského jednání bylo i zprostředkování těchto postupů různým cílovým skupinám, jako jsou lesní hospodáři, ochránci přírody, studenti atd.

Zapojení České republiky do evropské sítě INTEGRATE vychází z původně bilaterální spolupráce mezi ČR a Německem. Výsledkem byla mezinárodní konference, která se uskutečnila v Praze v říjnu roku 2016. Obě země podepsaly Pražskou deklaraci o lesích

(více na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/mezinarodni-konference-integrace-podpory.html)

 Na jejím základě Česká republika a Německo iniciovaly založení evropské sítě, která má v současné době 15 členů (států) včetně zástupců Švýcarska a Evropské komise, a dále 8 pozorovatelů. ČR nyní evropské síti INTEGRATE předsedá.

Evropskou síť INTEGRATE po vědecké stránce podporuje Evropský lesnický institut (více na http://informar.eu). Cílem je rozvíjet síť demonstračních objektů v hlavních lesních typech Evropy se zaměřením na integraci ochrany biologické rozmanitosti do hospodaření v lesích. Zatímco tradiční ochrana přírody vyčleňuje chráněná území, kde je potřeba ochránit druhy nebo stanoviště, INTEGRATE hledá alternativní přístupy, kdy se uplatňují jednoduchá, ale účinná opatření ve velkém měřítku v lesích bez nutnosti rozšiřovat chráněná území.