KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rusko nechce evropské vepřové ani prasata. Na africký mor prasat už to neuhraje, proto rozšiřuje sankční seznam

01/11/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

31.10.2017

Vzhledem k blížícímu se termínu 6. prosince 2017, do kterého má Rusko na základě prohraného sporu s Evropskou unií ve WTO (Světová obchodní organizace) odstranit zákaz dovozu živých prasat, čerstvého vepřového masa a dalších výrobků z vepřového, přichází nová protekcionistická klička v podobě rozšíření sankčního seznamu.

Rusko prostě potřebuje ochránit domácí producenty a nestojí o prasata ani vepřové maso ze zemí, které na něj uvalily sankce. Položky, které by se tak od prosince mohly z EU opět vozit, pro změnu přidává na sankční seznam. Teoretický požadavek WTO splněn, prakticky se ale téměř nic nezmění. EU a WTO se teď možná zamýšlí, zda jim za to to dvouleté soudní martyrium stálo, když prakticky ničeho nebylo dosaženo.

Vývoj zavedení zákazu dovozu vepřového

Rusko zavedlo zákaz dovozu živých prasat a vepřového masa v lednu 2012 v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v některých zemích Evropské unie. V srpnu 2014 navíc přidalo vepřové maso a některé další položky na sankční seznam, nicméně se stále odvolávalo na sanitární a fytosanitární opatření povolená podle pravidel WTO. Evropská unie tento krok napadla a po dvouletém sporu Rozhodčí tribunál WTO v srpnu 2017 rozhodl, že ruský zákaz dovozu živých prasat, čerstvého vepřového masa a dalších výrobků z vepřového z EU je protiprávní a politicky motivovaný. Rusko se proti rozhodnutí odvolalo, nicméně odvolání bylo zamítnuto. Rusko tak dostalo ultimátum do 6. prosince 2017 odstranit neoprávněný zákaz. Vzhledem k tomu, že Rusko v posledních letech investovalo obrovské prostředky mj. i do rozvoje vepřínů a celého masného průmyslu, díky čemuž dosáhlo téměř 100 % soběstačnosti, bylo by bláhové si myslet, že si na trh pustí levnější a kvalitní evropskou konkurenci.

Nové položky na sankčním seznamu

Na základě Nařízení vlády č. 1292 ze dne 25. října 2017 Rusko rozšiřuje původní sankční seznam o následující položky:

0103 (s výjimkou 0103 10 000 0)

Živá prasata (s výjimkou čistokrevných plemenných prasat)

0206 (s výjimkou 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0 – v případě produktů určených pro farmaceutickou produkci s potvrzením Ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace)

Vedlejší produkty skotu, prasat, ovcí, koz, koní, oslů a mul – čerstvé, chlazené nebo mražené

0209

Vepřový tuk oddělený od libového masa a tuk domácí drůbeže (mražený, solený, v nálevu, sušený nebo uzený)

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) i domácí drůbeže,

1502

Tuk (hovězí, ovčí a kozí)

1503 00

Sádlo-stearin, sádlo-olej, oleostearin a živočisný olej

Přesné znění nařízení v ruském jazyce je uvedeno v příloze nebo v souvisejících odkazech.

Možný pozitivní dopad na české firmy

Ačkoliv se prakticky nic nemění, tak pokud Rusko k 6. prosinci 2017 odstraní všechny zákazy související s africkým morem prasat a primárním podkladem pro zákaz dovozu bude sankční seznam, mohl by tento krok mít přece jen pozitivní dopad na některé české firmy. Vzhledem k realizovaným českým vývozům z nedávné doby by tak opět mohly mít šanci firmy, které exportují sperma plemenných kanců, živá plemenná prasata a některé masové konzervy.

 

Přílohy

Související odkazy