KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na Slovensku má být podle novely zavedeno předkupní právo státu na půdu

09/06/17
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Eva Seifertová

Slovensko po schválení ústavní novely o ochraně půdy chystá zavedení předkupního práva státu na zemědělské pozemky a limity na výměru zemědělských parcel ve vlastnictví občanů a firem. Vyplývá to z návrhu novely zákona, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Předloha také počítá s tím, že země jen částečně vyhoví dřívějším námitkám Evropské komise ohledně pravidel nabývaní zemědělské půdy, která v současnosti zvýhodňují farmáře a znemožňují nákup půdy osobám bez alespoň desetiletého pobytu v zemi.

Podle návrhu novely zmiňovaného zákona vlastník půdy nadále až na výjimky nebude moci prodat zemědělské pozemky komukoliv, ale bude muset svůj záměr zveřejnit v příslušném registru. Nově získá na tyto nabídky předkupní právo státní Slovenský pozemkový fond (SPF), který na Slovensku spravuje kromě jiného státní půdu a jenž v minulosti čelil aférám ohledně netransparentního přidělování lukrativních pozemků zájemcům.

Pokud SPF neprojeví o parcely zájem, přednost při koupi pozemku budou mít drobní farmáři a v další řadě ostatní zemědělci, kteří nyní mají předkupní právo k prodávaným pozemkům. Zmiňovaný administrativní postup se na rozdíl od současnosti již nebude vztahovat na převody půdy s rozlohou do tří hektarů, pokud nabyvatelem bude fyzická osoba.

Slovenské ministerstvo zemědělství také navrhlo, aby fyzické osoby nesměly až na výjimky nabýt další zemědělskou půdu, pokud již vlastní na Slovensku více než tři hektary. Pro samostatně hospodařící rolníky má platit limit 300 hektarů a pro firmy, včetně majetkově propojených podniků, dohromady 700 hektarů. Navrhované změny zákona ministerstvo zdůvodnilo snahou zamezit spekulativním nákupům půdy.

Úřad také navrhl ze zákona vypustit podmínku, že nabyvatel půdy musí mít pobyt nebo sídlo na Slovensku alespoň deset let. Tuto podmínku kritizovala Evropská komise, která již loni poslala Bratislavě v souvislosti s pravidly nabývání půdy takzvané odůvodněné stanovisko, což je poslední varování před podáním žaloby k unijnímu soudu.

Komise měla také námitky proti ustanovení zákona, že předkupní právo při převodech půdy mají až na výjimky farmáři alespoň s tříletou praxí a také zemědělci z oblasti, kde se nachází půda, kterou chce její vlastník prodat nebo darovat. Tato ustanovení hodlá slovenské ministerstvo zemědělství ponechat v zákonu, byť absolutní přednost při nákupu podle novely získá SPF.*

Zařazeno v Aktuality, v zahraničí