KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství zahájilo další etapy hlavních programů podporujících zemědělství a rybářství

04/04/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

31.3.2017

Tisková zpráva – Od úterý 4. dubna mohou zemědělci, lesníci, potravináři a rybáři podávat žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) a z Operačního programu Rybářství 2014-2020 (OP Rybářství). Začínají totiž další kola těchto programů, které z unijních i národních peněz přispívají na rozvoj zemědělského rezortu. Pro 4. kolo PRV je připraveno 1,7 miliardy korun, pro 7., 8., 9. a 10. výzvu OP Rybářství přibližně 166 milionů korun.

4. kolo PRV

Příspěvky ze 4. kola PRV jsou určeny například mladým zemědělcům, kteří chtějí začít hospodařit, na podporu agroturistiky, podporu energie z obnovitelných zdrojů, technické vybavení dřevozpracujících provozoven nebo na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Celková výše podpory ve 4. kole PRV dosahuje zhruba 1,7 miliardy korun.

Novinkou v tomto kole je například zjednodušení administrativy pro začínající zemědělce, kteří chtějí získat body za ekologické podnikání. Nyní už nebudou muset předkládat ke kontrole listinné dokumenty, bude stačit kontrola na základě údajů v Registru ekologických podnikatelů, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

4. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Operace

Předběžná alokace (Kč)

Vzdělávací akce

30 500 000

Informační akce

18 500 000

Lesnická infrastruktura

81 171 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

287 762 000

Investice do nezemědělských činností

372 500 000

Podpora agroturistiky

200 000 000

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

140 500 500

Odstraňování škod způsobených povodněmi

26 936 165

Neproduktivní investice v lesích

23 884 615

Přeměna porostů náhradních dřevin

316 744 019

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

72 000 000

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

81 000 000

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

60 920 500

Podrobnější informace ohledně výše alokace jsou na www.eagri.cz/prv.

 

7., 8., 9. a 10. výzva OP Rybářství

Více než 166 milionů korun v nových výzvách OP Rybářství si rozdělí rybáři například na rozvoj svých podniků, zahájení činnosti v rybářském odvětví, pořádání seminářů a vydávání publikací nebo propagaci.

Novinkou je například zařazení příspěvku pro maloobchodní prodej (prodejny, mobilní prodejny, stánky) v rámci diverzifikace podniku. Žadatelé budou také nově moci žádat o příspěvek na vytvoření organizace producentů a plánu produkce, což posílí jejich postavení na trhu.

Příjem všech žádostí o podporu začíná 4. 4. 2017 a je zajištěn plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Podrobnosti ke 4. kolu PRV najdete na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x4-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

 

Podrobnosti k 7., 8., 9. a 10. výzvě OP Rybářství najdete na:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství