KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2016

20/04/17
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZUZ

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2016 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Tématické oblasti: Půda a evidence půdy

Přílohy