KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vloni u nás bylo méně pojištěných plodin, ale více úvěrů

25/10/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Oldřich Přibík

V roce 2015 výměra pojištěných plodin na orné půdě, chmelnicích, vinicích a sadech představovala necelých 1,5 milionu hektarů a ve srovnání s rokem 2014 se snížila zhruba o sto tisíc hektarů. Předepsané pojistné za zemědělské pojištění se v roce 2015 snížilo o 1,1 procenta, přičemž pojistné za pojištění zvířat zůstalo na stejné úrovni jako v roce 2014 a pojistné za pojištění plodin pokleslo o 1,5 procenta. Uvedlo to Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2015, tzv. Zelené zprávě. Naproti tomu zpráva konstatuje, že v odvětví vzrostla výše úvěrů i investic.

Zpráva uvádí, že propojištěnost, v tomto případě podíl výměry pojištěných plodin k celkové výměře pěstovaných plodin, dosáhla podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního přibližně 49 procent celkové výměry orné půdy, vinic, chmelnic a ovocných sadů; propojištěnost vztažená k údajům veřejného registru půdy LPIS činila zhruba 59 procent. U hospodářských zvířat se Propojištěnost v průměru dlouhodobě pohybuje na úrovni 80 procent.

Zpráva také konstatuje, že v souvislosti s pokračujícím příznivým vývojem zemědělství se v roce 2015 zvýšilo čerpání úvěrů zemědělskými podniky. Stavy bankovních úvěrů a pohledávek v odvětví se  ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšily o 2,8 procenta téměř na 47,486 miliardy korun. Nejvyšší nárůst (o 4,9 %) zaznamenaly úvěry střednědobé, rostl i objem dlouhodobých úvěrů (o 3,1 %), zatímco stav krátkodobých úvěrů nepatrně poklesl o 0,4 procenta. Investiční úvěry se pak podílely na celkovém objemu úvěrů téměř 74 procenty s meziročním nárůstem o 3,3 procenta, což podle zprávy dokládá růst investiční dynamiky zemědělských podniků. Objem úvěrů pro odvětví tak v loňském roce vykázal historicky nejvyšší úroveň.*