KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PGRLF začne opět přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry

06/10/16
viz. zdroj

Zdroj: PGRLF

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) se zaměří zvláště na podporu chovatelů hospodářských zvířat, pěstitelů ovoce a zeleniny i dalších takzvaných citlivých komodit. Podpořeni mohou být také zpracovatelé zemědělských produktů a podnikatelé z oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva.
Příslušné úpravy programů Investiční úvěry a Provozní úvěry schválilo představenstvo PGRLF a jediný akcionář PGRLF. Fond začne přijímat žádosti podle upravených podmínek od 17. října 2016.
Žadatelé o úvěr si budou moci nově požádat o následné snížení jistiny až do výše 50 procent z celkové výše úvěru. Vždy však platí, že následné snížení jistiny nemůže být vyšší než korunový ekvivalent částky 15 tis. EUR. Podpora ve formě snížení jistiny je i nadále poskytována v režimu de minimis. „Žadatel musí nejprve splnit podmínky pro poskytnutí úvěru včetně dostatečného finančního zdraví a teprve potom mu můžeme poskytnout podporu de minimis ve formě snížení jistiny úvěru,“ upřesnil předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.
„Pokud tedy například pěstitel ovoce požádá o investiční úvěr ve výši 700.000,-Kč a splní podmínky pro jeho získání, může požádat o snížení jistiny až o 350.000,-Kč. Zemědělec, který splní podmínky pro získání investičního úvěru ve výši např. 3 miliony Kč, může požádat o snížení jistiny ve výši 405.000,-Kč (ekvivalent částky 15.000 eur),“ vysvětluje Zdeněk Nekula.
Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr budou mít podle upravených podmínek programů ti zemědělci, kteří jsou chovateli skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstiteli ovoce, vinné révy, chmele, zeleniny, brambor nebo cukrové řepy. Nárok na oba typy úvěrů budou mít také zpracovatelé zemědělských produktů. „Vždy jsme říkali, že hodláme těmito úvěry podpořit hlavně tuzemskou živočišnou výrobu a pěstování takzvaných citlivých komodit. Právě v těchto oblastech je totiž nutné posílit domácí zemědělce a zpracovatele, kteří čelí rostoucímu dovozu potravin ze zahraničí,“ řekl k novým podmínkám poskytování úvěrů ministr zemědělství Marian Jurečka.
PGRLF navíc vychází vstříc menším pěstitelům vinné révy.
PGRLF dále rozšířil okruh lesních hospodářů a zpracovatelů dřeva, kteří také získávají nárok na čerpání investičního nebo provozního úvěru. Podle nových pravidel si mohou žádost podat například výrobci palivového dřeva, lisovaného dřeva, poskytovatelé služeb pro lesnictví. 

Maximální doba splatnosti úvěru na investice činí patnáct let, v případě provozního financování to mohou být až dva roky. Výše investičního úvěru se může pohybovat v rozpětí od 100 tisíc korun do 10 milionů Kč. Rozpětí pro provozní úvěr činí 100 tisíc až 2 miliony Kč.
PGRLF dočasně přerušil příjem žádostí vzhledem ke skutečnosti, že objem podaných žádostí v prvním kole překročil v tu dobu alokovaný limit finančních prostředků pro tyto programy.

Upravené podmínky programů Investiční úvěry a Provozní úvěry najdete na webových stránkách www.pgrlf.cz.