Chtěli bychom upozornit žadatele o poskytnutí Investičního či Provozního úvěru na možnost vypočtení orientačního vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr:

Kalkulačka – FOP                  Kalkulačka – PO

Výstup z rychlého hodnocení je orientační a slouží pouze pro informační účely žadatele, nejedná se o návrh na  uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný. Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěru je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů.

Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.

Kalkulačka pro orientační vyhodnocení ekonomické situace žadatele je k dispozici také na www.pgrlf.cz u jednotlivých programů v sekci Dokumenty.