KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn č. 1/2016

12/08/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Metodický pokyn upravuje množství sloučenin mědi pro použití u trvalých kultur v roce 2016.

Rok vydání: 2016
Cílová skupina: ekologičtí zemědělci, kontrolní organizace ekologického zemědělství, kontrolní orgány
Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny, Rostlinolékařská péče

Ministerstvo zemědělství z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v roce 2016 povoluje v případě trvalých kultur, v návaznosti na bližší podmínky stanovené v tomto metodickém pokynu, překročení limitu 6 kg mědi na hektar v roce 2016 za podmínky, že průměrné množství skutečně použité v letech 2012–2016 nepřekročí 6 kg.

Hospodářský subjekt si uschová osvědčení o nutnosti použití tohoto přípravku a je rovněž povinen vést záznamy o použití tohoto přípravku podle č. 72 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Přílohy