KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Druhé kolo příjmu žádostí "Úvěry na nákup půdy"

07/01/16
viz. zdroj

Zdroj: PGRLF

Dne 4. 1. 2016 zahajuje PGRLF, a.s. druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude druhé kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 30. 9. 2016. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro druhé kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.

Příjem žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2016
Program Podání žádosti
Zemědělec žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Podpora nákupu půdy žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Zpracovatel žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Zajištění úvěrů žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 2016
Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 4. 1. 2016 do 30. 9. 2016*
Úvěry na nákup půdy žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 4. 1. 2016 do 30. 9. 2016*
Sociální zemědělství žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 4. 1. 2016 do 30. 9. 2016*
Pojištění žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016
Pojištění lesních porostů žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016
Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. 8. 2016 do 1. 11. 2016

* možnost stanovení nového kola příjmu žádostí od 1.10.2016