KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 17.8.2015

21/08/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

18.8.2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Tropické počasí, které panovalo v uplynulém týdnu, posunuly žně ke svému závěru. V 33. týdnu činí celkový posun sklizňových prací 13,7 % oproti minulému týdnu. Celkem je k 17. 8. 2015 posekáno 1 261,8 tis. ha obilovin z 1 303,0 tis. ha určených ke sklizni, což v procentuálním vyjádření představuje 96,84 % sklizených ploch. Aktuální výnos obilovin je stále velmi vysoký, a to 6,11 t/ha. Je sice nižší, než vysoký výnos dosažený v roce 2014 (6,20 t/ha), ale výrazně převyšuje výnosy obilovin, které byly zjištěny touto dobou v roce 2013 (5,45 t/ha), a to o 0,66 t/ha.

Lokální rozdíly v postupu sklizně již nejsou tak výrazné, ale zaostávající kraje mají před sebou ještě jeden týden žní. Prakticky je sklizena celá Morava (v Jihomoravském kraji je sklizeno 99,8 % ploch, v Olomouckém kraji  – 99,2 % ploch, ve Zlínském kraji je sklizeno 99,9 % ploch a v Moravskoslezkém kraji je sklizeno 96,4 % ploch obilovin). České kraje mají mírné zpoždění, z toho pak největší je patrné v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, kde je dosud sklizeno 78,6 %, 83,5 % a 86,3 % ploch základních obilovin. V ostatní regionech Čech je sklizeno od 93,6 % do 99,9 % sklizňových ploch a žně jsou v závěru.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v minulém týdnu. Z celkové sklizňové plochy 104,5 tis. ha je posekáno 104,0 tis. ha a průměrný výnos činí 5,52 t/ha, což je výnos vyšší o 0,02 t/ha, než výnos zjištěný touto dobou v roce předcházejícím. Sklizeň naší nejvýznamnější obiloviny, pšenice ozimé, je také ve svém závěru, neboť je sklizena na 97,8 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,59 t/ha, což je nárůst o 0,04 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin se k samotnému závěru žní blíží jarní ječmen, kde je sklizeno 254,5 tis. ha (97,4 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,62 t/ha, dále pak ozimé žito a jarní pšenice, kde je sklizeno 93,5 % a 91,3 % ploch. Ostatní obiloviny mírně zaostávají. Nejdále postoupila sklizeň u triticale (90,5 % s průměrným výnosem 5,25 t/ha) a sklizeň ovsa, kde je sklizeno pouze 85,3 % ploch s výnosem 4,17 t/ha. V ČR zbývá k 17. 8. 2015 sklidit pouze 14 190 ha (3,2 %) základních obilovin a dá se konstatovat, že takto rychlý postup žňových prací nebyl zaznamenán v posledních 10 letech. Celková produkce základních obilovin dosahuje k aktuálnímu datu výše 7 708,2tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2015 (vydaný dne 13. 8. 2015) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,83 t/ha a produkci 7 592,0 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 208,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,30 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

Pro srovnání, v roce 2014 bylo ke dni 18. 8. 2014 sklizeno v ČR celkem 966,1 tis. ha obilovin (74,2 %) s produkcí 5 986,5 tis. tun a průměrným výnosem 6,20 t/ha a sklizňové práce vstupovaly do své závěrečné čtvrtiny.

Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2015 jsou skončeny. K datu 17. 8. 2015 je sklizeno 99,1 % ploch (362,7 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,51 t/ha.

Přílohy