KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení příjmu žádostí o poskytování finanční podpory pojištění PGRLF

27/01/15
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 7/2015

Dne 26. 1. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění.

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.

Dovolujeme si Vás upozornit, že je nově požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok.

V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 10. 2015.

 

Podpora pojištění – pravidla programu platná pro rok 2015