KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Mezinárodní rok (a den) půdy

09/12/14
viz. zdroj

Zdroj: OSN

 

Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Významnou akcí, která reflektuje a podporuje toto téma je mezinárodní výstava EXPO 2015 v Miláně, jejímž tématem je „Uživit planetu – energie pro život“.

 

Cílem Mezinárodního roku půdy a Mezinárodního dne půdy je zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy, jejího udržitelného obhospodařování, jako základu potravinového systému, její důležitosti pro produkci paliv a ochranu základních funkcí ekosystému, na kterém závisí biodiverzita. V současné době probíhá globální degradace půd, která ohrožuje jejich udržitelné obhospodařování.

Půda je základním, konečným a neobnovitelným přírodním zdrojem. Její ochrana je však uplatňována na místní úrovni. Na rozdíl od dalších přírodních zdrojů, jako je vzduch, nebo voda, je půda předmětem soukromého vlastnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že nejkvalitnější půdy se nacházejí v oblastech vhodných pro průmyslovou výrobu, je konflikt zájmů zřejmý. Naštěstí od vypuknutí potravinové krize v roce 2008 se zvýšilo povědomí o důležitosti půdy pro produkci potravin. Navíc zesiluje nový trend v produkci potravin, která se čím dál více orientuje na kvalitu.

Zdroj: OSN

Zařazeno v Aktuality, v zahraničí