KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 8.9.2014

10/09/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

9.9.2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Přes nepříznivé a deštivé počasí v první polovině 36. týdne jsou žně v ČR prakticky ukončeny. Celkem je posekáno 1 260,7 tis. ha obilovin z 1 306,3 tis. ha určených ke sklizni, což představuje 96,8 % sklizňových ploch. Za uplynulý týden pokročila především sklizeň jarní pšenice, kde je sklizeno téměř 93 % ploch a sklizeň ozimého žita a triticale – 91,2 % a 89,3 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ovsa, kterého je sklizeno 91,0 % ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 81,0 % ploch s poměrně vysokým výnosem 4,36 t/ha). Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil a zůstává ve výši 6,17 t/ha. Takto vysokého výnosu ještě nebylo (dle ČSÚ) dosaženo. Oproti roku 2013 (5,45 t/ha) je to zvýšení výnosu o 0,72 t/ha. Na Moravě je sklizeno 360,3 tis. ha = 99,3 % sklizňových ploch, v Čechách je posekáno 900,4 tis. ha = 95,8 % sklizňových ploch. Stále největší zpoždění je v kraji Vysočina a Jihočeském kraji, kde je sklizeno 90,0 % a 90,6 % ploch obilovin. Ostatní regiony Čech jsou také na konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 94,0 % (Liberecký kraj) do 100 % (Královéhradecký kraj) ploch obilovin i řepky.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v 34. týdnu. Celkem je sklizeno 593,6 tis. tun a průměrný výnos činí 5,77 t/ha, to je zvýšení o 1,17 t/ha oproti předchozímu roku. Pšenice ozimá je také těsně před koncem žní, neboť je sklizena na 96,8 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,54 t/ha, což je vyšší o 0,63 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin končí sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 245,8 tis. ha (99,2 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,73 t/ha, dále jarní pšenice (92,3 % s průměrným výnosem 5,43 t/ha), ozimé žito (91,2 % s průměrným výnosem 5,57 t/ha ) a oves (91,0 % s průměrným výnosem 4,36 t/ha). Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 780,3 tis. tun.

ČSÚ ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2014 nepotvrzuje zjištění, které provádí MZe prostřednictvím ZA, neboť předpokládá průměrný výnos základních obilovin ve výši 5,42 t/ha a produkci ve výši 7 055,95 tis. tun. Sklizeň u řepky se odhaduje na 1 452,5 tis. tun s průměrným výnosem 3,73 t/ha.

V roce 2013 bylo ke dni 3. 9. 2032 sklizeno v ČR celkem 1 275,5 tis. ha obilovin (97,65 %) s produkcí 6 951,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,45 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky byla k uvedenému datu v roce 2013 u svého konce.

Sklizňové práce u řepky ozimé jsou v letošním roce také skončeny. K  8. 9. 2014 je sklizeno 100 % ploch (389,3 tis. ha) s rekordním průměrným hektarovým výnosem 4,02 t/ha.

Přílohy