KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Jurečka: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond loni podpořil zemědělce částkou 926 milionů korun

15/08/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

6.8.2014

Tisková zpráva – Dotace na části úroků z komerčních úvěrů na nákup zemědělské techniky a zemědělské půdy, finanční podpora zemědělského pojištění a půjčky zemědělcům zasaženým povodněmi. Taková byla loňská podpora Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) zemědělcům. Uvádí to Výroční zpráva PGRLF za rok 2013, kterou vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí.

V roce 2013 bylo tuzemským zemědělcům vyplaceno z PGRLF celkem 926 mil. Kč, z čehož 617 mil. Kč šlo na podporu ve formě dotace úroků k úvěrům a 309 mil. Kč korun na finanční podporu zemědělského pojištění.

Schváleno bylo v loňském roce 3 182 žádostí o podporu úroků z úvěrů s celkovou podporou ve výši 407 mil. Kč. „Díky podpoře Fondu tak šlo do resortu zemědělství 5,6 miliardy korun formou úvěrů na financování investic, zejména nákup zemědělské techniky nebo nákup nestátní zemědělské půdy, což znamená, že za každou vynaloženou korunu podpory je načerpáno 14 korun formou úvěrů využitých pro rozvoj sektoru zemědělství. Pokud jde o finanční podporu pojištění zemědělců, bylo loni zpracováno 6 120 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 303 milionů korun. Zemědělci tyto podpory hodnotí pozitivně, stejně je oceňují i nevládní a profesní organizace, které mají o programy Fondu zájem. Efektivita využití státních peněz je velmi vysoká,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství posílilo zdroje PGRLF v roce 2013 částkou 400 milionů korun, určenou z části pro financování dotací k úrokům z úvěrů v rámci programu Podpora nákupu půdy, pro navýšení podpory v programech Podpora pojištění a poskytnutí podpory ve formě „povodňových půjček“.

Po loňských červnových povodních vyhlásil PGRLF druhé kolo příjmu žádostí programu Podpora ve formě úročených povodňových půjček. Jeho cílem bylo poskytnout peníze na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce, kterým byla povodní, záplavou či přívalovým deštěm způsobena škoda na neinvestičním majetku a základním stádu. Pro zemědělce, kteří mohli žádat o půjčku do 31. prosince 2013, bylo připraveno 200 milionů korun.

Důvodem založení PGRLF v roce 1993 byla potřeba pomoc získávat peníze pro investice do modernizace a intenzifikace zemědělské výroby.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe