KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond může letos použít na podporu zemědělců navíc 180 milionů korun

18/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

14.7.2014

Tisková zpráva – Vláda dnes vyhověla žádosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Ten žádal o převod části nevyužité dotace, konkrétně 180 milionů korun, z loňského roku.

„Zemědělci tak mohou prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu využít 180 milionů korun v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění. Jde o peníze, které tak v letošním roce zlepší naši podporu hospodářů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

PGRLF rozděloval dotace na pomoc zemědělcům postiženým povodní z června 2013 ve formě úročených „povodňových“ půjček, na jejichž financování koncem roku 2013 obdržel ze státního rozpočtu 200 milionů korun. Tyto půjčky byly určené na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti. Po vyhodnocení žádostí počátkem roku 2014 poskytl PGRLF poškozeným zemědělcům půjčky ve výši 20 milionů korun. Proto požádal vládu, aby zbylých 180 milionů korun mohl využít v roce 2014 v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění.

Na podpory v programech Zemědělec a Podpora pojištění byla pro letošek poskytnuta prostřednictvím Ministerstva zemědělství dotace ve výši 409 milionů korun, přičemž plánovaná výše podpory pro rok 2014 dosahuje v obou těchto programech celkové výše 700 milionů korun (450 mil. Kč/Zemědělec a 250 mil. Kč/Podpora pojištění). Využitím žádaných prostředků ve výši 180 milionů korun na jiný účel v roce 2014 dojde k doplnění prostředků pro pokrytí plánovaných rozpočtů na hlavní podpůrné programy Zemědělec a Podpora pojištění.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe