KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Odhady sklizně – operativní zpráva k 20.6.2014

11/07/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Odhady sklizně – operativní zpráva k 20.6.2014

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2014 byl následně proveden k 20. červnu 2014 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce. http://www.apic-ak.cz/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-20-6-2014.php

 

Soupis ploch osevů 2014

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2014 činí 3 516 tis. ha, tj. o 5 tis. ha méně (o 0,2 %) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 489 tis. ha, což je snížení o 12 tis. hektarů (o 0,5 %) proti roku předchozímu. Její podíl na celkové zemědělské půdě je 70,8 %. Na trvalé travní porosty připadá 981 tis. ha, tj. o 7 tis. ha (o 0,7 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 27,9 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 22 tis. ha se snížila, a to o 2 tis. ha (o 7,5 %) a reprezentuje 0,9 % ze sledované výměry http://www.apic-ak.cz/soupis-ploch-osevu-2014.php

 

Osevní plochy a odhady sklizní 2014

11. 7. 2014 – Zemědělci v České republice osévají stále méně ploch – proti loňsku došlo k úbytku o 8 tisíc hektarů. Více než polovina polí je oseta obilím, především pšenicí a ječmenem. Další významnou plodinou je řepka, která zabírá každých 16 m2 z jednoho osetého aru. Letošní sklizeň základních obilovin je odhadována na 6 654 tisíc tun, což proti roku 2013 představuje pokles o 2,5 %. U řepky je odhadován pokles produkce proti loňsku o 184 tisíc tun (-12,8 %). http://www.apic-ak.cz/osevni-plochy-a-odhady-sklizni-2014.php

 

Odhady sklizně – červen 2014

11. 7. 2014 – Očekává se dobrá sklizeň obilovin, nárůst ploch osetých řepkou se zastavil. Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 654 tis. tun a řepky ve výši 1 259 tis. tun. Úroda základních obilovin se sníží v porovnání s loňskou sklizní o 170 tis. tun (−2,5 %) a řepky o 184 tis. tun (−12,8 %). http://www.apic-ak.cz/odhady-sklizne-cerven-2014.php