KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec

04/02/14
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 9/2014

Dnem 3.2.2014 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedeného programu bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 9. 2014.

Procentní sazbu podpory stanoví PGRLF, a.s. do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.

 

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. – program Zemědělec (PDF 197kB) stav k 3.2.2014

Program Zemědělec (PDF 180kB) stav k 3.2.2014

Formulář žádosti o poskytnutí podpory, čestných prohlášení a souhlas se zpracováním údajů – program Zemědělec (PDF 733kB)

 

Zdroj: www.pgrlf.cz