KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

PGRLF zahajuje příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění

28/02/14
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 18/2014

Dnem 1. 3. 2014 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění.

V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 10. 2014.

Procentní výši podpory stanoví a zveřejní PGRLF, a.s. na svých internetových stránkách do 31. 12. 2014.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz

Přílohy:

Zásady

Formulář žádosti