KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Čerpání evropských peněz v příštích letech vyžaduje změny některých zákonů

16/01/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.1.2014

Tisková zpráva – Pro čerpání evropských dotací v letech 2014 až 2020 jsou důležité novely zákonů o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), které včera schválila vláda. Nové legislativní úpravy reagují na návrhy nových nařízení Evropského parlamentu a Rady. Bez nich by nebylo možné v České republice administrovat nástroje Společné zemědělské a rybářské politiky EU pro období 2014 až 2020, zejména dotačního charakteru.

„Ke změnám v zákoně o zemědělství dochází kvůli zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách a Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství, a to podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Novela zákona o zemědělství také mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) – dosud bylo MZe správcem LPIS a jejím provozovatelem byly Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství. Nově by správcem LPIS bylo nadále MZe, ale provozovatelem SZIF. Dochází také k úpravě evidence půdy, evidence krajinných prvků a evidence objektů a způsobu jejich aktualizace, včetně přesunutí některých ustanovení do prováděcího nařízení vlády (definice zemědělských kultur, definice krajinných prvků, definice objektů, stanovení způsobů dělení půdních bloků a jejich dílů a rozšíření výčtu údajů evidovaných u půdních bloků a jejich dílů) podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie. Novela zákona o zemědělství dále zjednodušuje evidenci zemědělského podnikatele s ohledem na přijaté změny živnostenského práva a reaguje na novinky vyvolané zákonem o základních registrech.

Hlavními změnami zákona o SZIF jsou formulační úpravy ustanovení o jeho financování, doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření Ministerstva prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace, doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání – např. žádostí o dotace, zpřesnění ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru.  

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe