KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění

07/11/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.11.2013

Tisková zpráva – Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 milionů korun.

„Na základě dohody mezi Ministerstvem zemědělství a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem můžeme letos v předstihu vyhlásit konečnou výši podpory v programu Podpora pojištění. Oproti loňskému roku je to asi o jeden a půl měsíce dříve. Díky tomu je možné připravovat dřívější výplatu přiznaných podpor,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pro program Podpora pojištění alokoval PGRLF na rok 2013 původně 200 milionů korun. Díky dotaci z úspor Ministerstva zemědělství, kterou fond dostal v říjnu, mohou být prostředky na program navýšeny o 100 milionů.

Konkrétně dostanou žadatelé na pojistné pro speciální plodiny (např. ovoce, zelenina, réva vinná, chmel) a hospodářská zvířata 50% podporu, na pojištění lesních školek dostanou 30%. Díky stomilionové dotaci z MZe a s ohledem na předpokládanou úsporu v programu Zemědělec, může i letos PGRLF podpořit pojištění ostatních plodin (např. obiloviny), a to ve výši 18%.

Pro program Zemědělec (podpora úroků z úvěrů) PGRLF vyčlenil prostředky ve výši 610 milionů korun. Po zpracování došlých žádostí bude při maximální základní sazbě podpory ve výši 2,5% vyčerpáno zhruba 490 milionů. Předpokládaná úspora dosáhne 120 milionů a právě tyto peníze použije PGRLF na podporu pojistného ostatních plodin.

Dnes otevřel PGRLF druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory ve formě úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami nebo přívalovými dešti. Fond může mezi žadatele rozdělit celkem 200 milionů korun. Příjem žádostí o tuto podporu bude ukončen 31. prosince 2013.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe

 

Příloha:

Program Zemědělec

rok Zákl.sazba podpory v % Počet žádostí Objem podporovaných úvěrů v mil. Kč

Výše podpory

PGRLF

v mil. Kč

2011 4,0% 2 693 4 581 516
2012 3,5% – 4,0% 4 538 8 105 826
Plán 2013 2,5% 4 100 7 200 610
Skutečnost 2013 2,5% 3 224 5 749 490

Program Podpora pojištění

rok

Zákl.sazby podpory

v %

Speciální plodiny /

 ostatní plodiny/

 hosp. zvířata/

lesní školky

Počet žádostí

(smluv)

Objem pojistného celkem

v mil. Kč

Výše podpory

PGRLF

v mil. Kč

2011 50% / 47% / 47% / 30% 6 364 1 042 495
2012 50% / 17% / 40% / 30% 6 207 1 084 290
Plán 2013 50% /   0% / 50% / 30% 3 000   400 200
Změna 2013 50% / 18% / 50% / 30% 6 100 1 120 325