KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo zemědělství získalo pro zemědělce 850 milionů korun

25/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.9.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům podporu 850 milionů korun z prostředků, které se resortu podařilo ušetřit. S přesunem financí tento týden souhlasila vláda. Z celé částky bude 80 milionů korun využito pro financování národní doplňkové platby TOP-UP, na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství půjde 570 milionů korun a k zajištění dotací pro programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) bylo vyčleněno 200 milionů korun.

Největší díl z ušetřených peněz využije Ministerstvo zemědělství na zlepšení situace potravinářského sektoru a posílení chovů prasat a drůbeže.

„Částku 570 milionů korun použijeme na podporu oblastí, které to nejvíce potřebují. Dotace získají zejména chovatelé prasat a drůbeže, včelaři a pěstitelé chmele. Navýšením národních podpor pomůžeme zvýšit konkurenceschopnost našich zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní podpory tak budou letos o více než 45 milionů korun vyšší než loni. V roce 2012 dostali zemědělci v národních podporách 1 300 274 000 korun, letos to bude 1 345 863 000 korun.

Celkem 200 milionů korun využije Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond na podporu pojištění a nákupu půdy tím, že bude dotovat úroky z úvěrů. Poskytnuté peníze vytvoří předpoklady pro rozvoj zemědělských podniků.

Formou národní doplňkové platby dostanou ještě letos zemědělci 80 milionů korun. Přitom podle původního nařízení Rady Evropské unie měl být rok 2012 posledním rokem, ve kterém měla mít Česká republika právo dorovnávat přímé platby z národních zdrojů (TOP-UP). Česká republika ale dosáhla změny, která umožnila poskytnout zemědělcům TOP-UP i letos. Tento způsob plateb bude moci být využíván pro podporu zemědělství i po roce 2014.

 

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe