KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Planě rostoucí rostliny jsou zajímavým doplňkem ke kukuřici

27/08/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Směsi planě rostoucích rostlin poskytují ekologické i ekonomické přednosti.

Druhově bohaté směsky planě rostoucích rostlin dosahují zhruba 50 až 60 % výnosu metanu silážní kukuřice. To ukázaly dílčí výsledky projektu zaměřeného na směsi planě rostoucích rostlin k výrobě bioplynu. Projekt financovaný Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV) a prováděný Bavorským zemským ústavem pro vinařství a zahradnictví (LWG) probíhá již pět let. Vědci kromě ekologického hlediska posuzují i hledisko ekonomické. „Zabijeme dvě mouchy jednou ranou: jednak je pěstování energetických rostlin pro výrobu bioplynu rentabilní a jednak se vytvoří biotopy pro četné polní živočichy“, tvrdí vedoucí projektu Martin Degenbeck (LWG).

Výnosy metanu ze směsek planě rostoucích rostlin jsou zpočátku ve srovnání s kukuřicí zhruba poloviční. Avšak po pěti letech na stanovišti by se mohly planě rostoucí rostliny kukuřici v tomto ohledu vyrovnat, jak propočítali odborníci z LWG. K tomu je třeba připočítat ekologické přednosti v podobě celoročního pokryvu půdy, který brání erozi a poskytuje mnoha živočichům (zejména zajícům a motýlům) životní prostor. Druhově bohaté porosty slouží přes zimu i jako zdroj potravy a úkryt. Kromě toho poskytují tyto rostliny nektar a pyl pro včely a jiný hmyz, což je další přednost, oceňovaná především včelaři. 
 
http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Wildpflanzen-sind-interessante-Ergaenzung-zum-Mais-1221000.html