KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Pokles produkce prasat v EU

31/07/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Produkce vepřového masa v EU poklesla pod 22 mil. tun.

Vysoké náklady na krmiva, klesající marže a restrukturalizační procesy po zavedení novely legislativy o chovu prasat od 1. ledna 2013 vedly podle Evropské komise v Evropě k poklesu produkce vepřového masa. Poté, co hrubá produkce v EU-27 v roce 2012 zaostala za úrovní předchozího roku o 2,1 %, produkované množství v roce 2013 by mohlo poklesnout o další 2,1 % a pohybovat se tak po mnoha letech opět pod hranicí 22 mil. t.

Podle bruselských analytiků se tento vývoj rýsoval již na přelomu roku, protože stavy prasat v unii v prosinci 2012 činily 144,5 mil. kusů, což je v meziročním srovnání téměř o 2 % méně, a počet prasnic poklesl o více než 4 %. V prvních měsících roku 2013 se podle Komise snížily porážky především v Dánsku, Španělsku, Nizozemsku, Francii a Polsku, což nemohl mírný nárůst v Německu a Belgii kompenzovat. (AgE)

http://www.topagrar.com/news/Schwein-News-Schwein-EU-Schweineproduktion-unter-22-Mio-t-gesunken-1205352.html