KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh Ministerstva zemědělství na finanční řešení škod po povodních byl zaslán Evropské komisi k posouzení

31/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

30.7.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zaslalo Evropské komisi k posouzení Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi na majetku v rezortu zemědělství v červnu tohoto roku. Po odsouhlasení ze strany Evropské komise je možné podporu začít vyplácet žadatelům.

Doufám, že ze strany Evropské komise obdržíme souhlasné stanovisko v co nejkratším možném termínu, aby se finanční prostředky vyčleněné na výše uvedené účely dostaly k postiženým subjektům co nejdříve,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zásady stanoví podmínky pro poskytování dotací jak v oblasti zemědělství, tak lesnictví a rybářství. Po jejich schválení Evropskou komisí budou žádosti administrovat a zároveň vydávat rozhodnutí Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství. Na přímou kompenzaci škod na zemědělském majetku bude k dispozici 685 milionů korun, na škody v lesním hospodářství a myslivosti 28 milionů korun a na škody v odvětví rybářství 50 milionů korun.

Podporu na odstranění následků povodní na zemědělském a lesním majetku schválila vláda na návrh Ministerstva zemědělství minulý týden.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe