KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství poutá více uhlíku v půdě

29/05/13
viz. zdroj

Zdroj: www.bio-info.cz

Ekologické zemědělství zvyšuje uchovávání uhlíku v půdě a tím přispívá ke zmírňování změn klimatu.   

To je závěr analýzy provedené skupinou mezinárodních odborníků na klimatické změny. Pod vedením Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FiBL) vědci poprvé hodnotili údaje obsažené v 74 různých vědeckých studiích z celého světa.

Studie zkoumaly obsah půdního organického uhlíku v ekologických a konvenčních zemědělských systémech. Výsledky metaanalýzy byly nyní publikovány v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Z analýzy různých studií vyplývá, že obsah uhlíku v ekologicky obhospodařované půdě je v průměru o 3,5 tuny na hektar vyšší než u konvenčně obhospodařované půdy.

Na základě 20 studií vědci spočítali, že ekologicky obhospodařované půdy mohou vázat až 450 kg atmosférického uhlíku na hektar a rok více než konvenčně obhospodařované půdy. Významně vyšší zásoby uhlíku byly zjištěny v zemědělských podnicích, do kterých nevstupovala hnojiva zvenčí. To ukazuje, že zvýšení obsahu humusu a vyšší vázání oxidu uhličitého v uzavřeném koloběhu živin, což je cílem ekologického zemědělství, je možné. Autoři studie zdůrazňují, že i když uzavřený cyklus organické hmoty je typickým znakem ekologického zemědělství, může být také použit v konvenčním hospodaření s půdou, a tím přispět ke zmírnění škod na klimatu.