KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Setkání agrárníků s Milošem Zemanem

18/04/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Problematiku zemědělství a venkova vnímáme jako nedílnou součást svébytnosti národa a jeho tradičních hodnot generacemi prověřených. Je to nejen výroba, ale také plnohodnotný život lidí, kteří na venkově žijí, pracují a svou činností zásadně ovlivňují charakter a kulturní ráz krajiny, naší vlasti. S těmito názory se svěřili před jednáním s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě zástupci Agrární komory ČR.

Schůzky, která se konala 10. dubna v 15 hodin v kanceláři prezidenta a protáhla se na 1,5 hodiny, se zúčastnili prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, viceprezidenti Bohumil Belada a Jindřich Šnejdrla.

„Jde nám o zásadní stabilizaci sektoru, který momentálně v celé své šíři vytváří 15-17 % národního HDP, proto jsme sepsali deset bodů, s jejichž prosazováním by agrární komoře a její více než stotisícové základně prezident ČR Miloš Zeman mohl významně pomoci,“ řekl před schůzkou zástupců této důležité profesní organizace na Pražském hradě její prezident Jan Veleba. Tyto body nemají za cíl posílit jen zemědělskou činnost, jsou předpokladem zlepšení politiky rozvoje venkova, jejímž výsledkem by měla být celková sociální, ekonomická, produkční a environmentální stabilita. Namátkově lze jmenovat pomoc při propagaci českých potravin a omezení významné a dominantní tržní síly zahraničních obchodních řetězců, které mají své zájmy a budou stále více vytlačovat ze svého portfolia české potraviny, nebo budou tvrdě tlačit na jejich ceny, a tím znevýhodňovat tuzemské producenty. „Máme prodejní plochu asi 200 m2 na tisíc obyvatel v zahraničních řetězcích a neustále se zvyšuje. Řetězce mají více než 75 % trhu s preferencí prodeje produkce z mateřských zemí,“ konstatoval Veleba.

Agrárníci během schůzky požádali prezidenta Zemana o podporu při prosazení finančních zdrojů na Program rozvoje venkova ČR pro roky 2014-2020, podle nich premiér Petr Nečas svým nekonzultovaným rozhodnutím na nedávném summitu v Bruselu sebral právě tomuto programu 300 milionů eur. V neposlední řadě je to i podpora exportu, inovací, modernizace a zemědělského vzdělávání, o čemž diskutovali na jednání s prezidentem republiky zástupci komory.

Miloš Zeman se ukázal být nejen ekonomem, ale i praktikem a hned během jednání stanovil, co takzvaně nepočká a do kdy chce mít připravené konkrétní podklady k dalšímu jednání o agrární politice ČR, které bude mít napříště v Bruselu. Jak totiž zemědělcům řekl, při nedávném setkání s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem v Praze byla jedním z bodů jednání právě agrární politika a plán na roky 2014-2020 včetně srovnání podmínek starých a nových zemí.

Pokud jde o zahraniční obchodní řetězce, prezident Zeman doporučil zvážit možnost, aby čeští zemědělci a potravináři spojili síly a vytvořili svoji obchodní síť. Slíbil, že osobně bude podporovat české potraviny, jak to při každé příležitosti dělají politici především E-15. Sám si velmi pochvaloval také dárek od agrárníků, severomoravskou pálenku a tlačenku, kterou ocenil, a řekl, že toto jídlo chudých má ve velké oblibě. Prý byl exministrem Janem Fenclem poučen, že při zabijačce se do ní dávají odřezky masa, ale i kůže a prorostlejší kousky, což on má rád. Prezident Zeman souhlasí s požadavky agrární komory, aby byla více podpořena produkce českého zemědělství a jeho celkové oživení. „O podpoře zájmu českých zemědělců a návratu výroby chci jednat na úrovni Evropské unie,“ dodal Zeman.

„Pan prezident má dlouhodobé vize, a ty prosazuje. Jako ekonom má určité projekty dobře spočítané, což se mi na něm moc líbí,“ svěřil se s osobními pocity ze schůzky u prezidenta Zemana Jindřich Šnejdrla. Bohumil Belada byl zase potěšen tím, že Konsorcium nevládních zemědělských organizací, které lobbuje za zájmy českých zemědělců v Bruselu, bylo prezidentem Zemanem pochváleno, a že měl dokonce zájem o výstupy z těchto jednání. Viceprezident Agrární komory ČR Bohumil Belada je za komoru zástupcem v této organizaci, která úzce spolupracuje s Pavlem Teličkou jako jejich lobbistou v Bruselu. „Nenadsazuji, když řeknu, že se nám už pár věcí v Bruselu podařilo prosadit a na naše zemědělství to má dobrý dopad. Těší mě, že prezident Zeman má v příštích dnech schůzku právě s Pavlem Teličkou a mimo jiné s ním bude konzultovat zahraniční aktivity v zemědělství Evropské unie. I my rádi poskytneme prezidentské kanceláři jednotlivé další výstupy,“ uzavřel Belada.