KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový předpis EU pro podpory ve vinohradnictví a jeho dopady na vinohradníky v České republice

05/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

27.3.2013 – V březnu 2013 vstoupil v platnost nový předpis Evropské komise č. 202/2013, který upravuje podmínky pro podpory EU ve vinohradnictví.

Nově tak už nemůže žádný členský stát, tj. ani Česká republika, proplácet podpory ve vinohradnictví, které se týkají opatření ochrany proti poškozování vinic zvěří a ptactvem.

Vzhledem k tomu, že nařízení Evropské komise č. 202/2013 je nadřazeno nařízení vlády č. 245/2004 Sb. v platném znění, nelze tyto podpory vyplácet ani v případě, že byly podány žádosti o tato opatření vinohradníky před zveřejněním nařízení Evropské komise č. 202/2013 v Úředním věstníku Evropské unie.