KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství Petr Bendl a L’ubomír Jahnátek ladili názory. V Evropské unii budou postupovat společně.

17/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

15.4.2013

Tisková zpráva – Vybraná témata budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), především oblasti společného zájmu, byly předmětem jednání ministra zemědělství Petra Bendla a ministra zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ľubomíra Jahnátka v Židlochovicích. Hovořili také o kvalitě a bezpečnosti potravin v rámci Evropské unie.

Ministr Bendl nastínil oblasti SZP, v nichž by mohly obě země spolupracovat. Jako první zmínil dobrovolně vázané podpory, takzvaný coupling. Ocenil obdobné snahy Slovenska o jejich navýšení až na 15 procent. „Tyto vázané podpory budou v novém programovacím období důležité pro podporu živočišné výroby. Proto Česko žádalo o nastavení jednotného limitu pro tuto podporu pro nové i staré státy Unie. Vyjednat se podařilo navýšení z původních 10 na 12 procent. Naší ambicí nicméně je, pokusit se v rámci nadcházejících trialogů prosadit navýšení až na 15 procent,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministr připomněl i další podobný postoj Česka a Slovenska, a to v otázce prodloužení systému SAPS, tedy jednotné platby na plochu. Ocenil březnovou dohodu Rady pro zemědělství a rybářství umožňující prodloužení tohoto systému do 31. prosince 2020. Hovořil také o dlouhodobé prioritě ČR, kterou bylo odstranění zastropování přímých plateb (tzv. capping) či aplikace tohoto opatření na dobrovolné bázi. „Považuji za velký úspěch našeho společného úsilí, že do finálního kompromisu bylo zapracováno rozhodnutí Evropské rady o dobrovolnosti tohoto opatření. Je však nutné toto téma dále zdůrazňovat. Evropský parlament i Evropská komise se totiž ke cappingu staví odlišně a požadují jeho aplikaci na povinné bázi,“ uvedl ministr Bendl.

Česká a slovenská agrární diplomacie by měly podle ministra Bendla rovněž koordinovat svá stanoviska a razantně vystupovat při prosazování spravedlivých podmínek po všechny zemědělce.

Slovenský ministr Ľubomír Jahnátek v této souvislosti připomněl schůzku se slovenskými europoslanci, které požádal o pomoc při prosazování zájmů slovenských zemědělců. „Mezi nejdůležitější priority patří dorovnání přímých plateb mezi starými a novými členskými státy EU, mléčné a cukerné kvóty nebo výsadbová práva na vinice,“ uvedl Jahnátek.

Pokud jde o kvalitu a bezpečnost potravin, ministři se shodli, že spolupráce jejich úřadů a dozorových orgánů, včetně inspektorů v česko-slovenském příhraničním regionu, funguje velmi dobře. Ministr Petr Bendl připomněl, že v novele zákona o potravinách předložené Ministerstvem zemědělství, jsou zvýšené pokuty například za nedodržení požadavků na jakost, podmínky, uchování, označování, a to z 3 na 10 milionů korun. Od 1. dubna platí i na Slovensku novelizovaný zákon o potravinách, který umožňuje při dovozu znehodnotit nekvalitní potraviny, a to za pomoci technické barvy nebo likvidací v kafilérii.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství