KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Bendl: Návrh na tvorbu rizikového fondu EU je pro české zemědělce nespravedlivý

23/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

23.4.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl hájil zájmy České republiky na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství EU, která se konala v pondělí v Lucemburku. V pokračujícím jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) se staví na stranu českých zemědělců zejména při projednávání vzniku rizikového fondu a přechodných opatření pro rok 2014.

Součástí jednání o SZP a tvorbě rizikového fondu byla tzv. frančíza, tedy opatření rozlišující úroveň podpory podle velikosti podniků. Ta má zásadní vliv na budoucí stanovování výše příspěvků jednotlivých států EU k financování rezervy pro případ krizí, což je s ohledem na velikostní strukturu zemědělských podniků v ČR velmi problematické. České republice hrozí, že by na financování krizové rezervy přispívala více než většina států EU, s čímž nesouhlasí.

Současné nastavení principu frančízy, tedy aby se některé země podílely na tvorbě rizikového fondu z větší části než země ostatní, považuji za nespravedlivý. Z velké části by tak museli do fondu přispívat čeští zemědělci a zemědělci jiných členských států by nepřispívali vůbec, což je nepřípustné,“ uvedl ministr Bendl.

Ministr poděkoval za předložení návrhu přechodných opatření pro rok 2014, která byla na jednání Rady prezentována ze strany Evropské komise a která jsou klíčová pro hladký přechod na budoucí podobu SZP. Diskuse ke konkrétním technickým aspektům návrhu
je nyní plánována na pracovní úrovni.

„Česká republika návrh obecně podporuje, nicméně v průběhu vyjednávání se chceme věnovat několika bodům. Jde především o některé termíny rozhodnutí k přímým platbám a možnost revize objemu přenosu prostředků mezi jednotlivými pilíři,“ dodal ministr Bendl.

Ministr Bendl uskutečnil také bilaterální jednání se svým litevským protějškem Vigilijusem Juknou, nastupujícím předsedou Rady EU, a setkal se s Ilse Aignerovou, federální ministryní výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele Spolkové republiky Německo. Tématy setkání byla vedle reformy SZP rovněž otázka revize tabákové směrnice.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství