KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová zemědělská politika EU: zelenější, spravedlivější a účinnější

21/03/13
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu

Aby zajistila stabilní dodávky vysoce kvalitních potravin a zároveň posílila ochranu životního prostředí, musí být opatření "ozelenění" v nové zemědělské politice EU povinná ale flexibilní. Reforma musí také zemědělcům pomoci vyrovnat se s problémy na trhu. Uvádí se tak ve středu schválené pozici Parlamentu k jednání s členskými státy. Tato reforma společné zemědělské politiky je první, o které Parlament plně spolurozhoduje s členskými státy EU.

"Dnešní hlasování představuje správnou rovnováhu mezi potravinovou bezpečností a zlepšením ochrany životního prostředí – nová zemědělská politika EU tak bude moci přinášet ještě více veřejných statků pro občany EU. Musí ale také být méně byrokratická a spravedlivější k zemědělcům, v neposlední řadě proto, aby jim umožnila vyrovnat se s krizí. Toto bude naše pozice v jednání o konečné podobě reformy s členskými státy," uvedl po hlasování předseda zemědělského výboru Paolo De Castro (S&D, IT).

 

Spravedlivější a transparentnější prostředky pro aktivní zemědělce

 

Rozdíly ve výši financování pro zemědělce mezi členskými státy by měly být sníženy o něco rychleji, než navrhovala Evropská komise. Zemědělci v žádném členském státě by neměli dostávat méně než 65% průměrných plateb v EU.

 

Parlament také hlasoval pro zveřejnění příjemců unijních zemědělských dotací. Přidal seznam vlastníků pozemků, jako jsou letiště a sportovních kluby, kteří by měli být automaticky vyloučeni z přijímání evropských dotací, nedoloží-li, že zemědělské aktivity představují významnou součást jejich příjmů. Členské státy by tento seznam mohly rozšířit.

 

Více peněz pro mladé zemědělce a malé farmy

 

Mladí farmáři by měli získat o 25% dotací navíc, pro maximálně 100 ha. Členské státy by rovněž mohly použít více prostředků na podporu malých zemědělců.

 

Méně pro větší farmy

 

Parlament podpořil návrh Komise zastropovat přímé platby na úrovni 300.000€ a výrazně omezit platby farmářům získávajícím více než 150.000€. Toto pravidlo by se však nemělo týkat družstev, která přerozdělují platby mezi své členy.

 

Flexibilnější ozelenění

 

Poslanci souhlasí s tím, že 30% národních rozpočtů pro přímé platby mělo být podmíněno plněním povinných opatření ozelenění. Zdůrazňují však, že tato opatření musí být flexibilnější a postupná. Tři klíčová opatření – diverzifikace plodin, udržování stálých pastvin a travních porostů a vytváření "ekologicky zaměřených oblastí" by měly podléhat určitým výjimkám, např. odrážet velikost farmy.

 

Posílit farmáře pro boj s krizí

 

Ve snaze pomoci zemědělcům vypořádat se s volatilitou na trhu a s cílem posílit jejich vyjednávací pozici by měly mít organizace sdružující zemědělce k dispozici nové nástroje a právo vyjednávat smlouvy o vstupech a dodávkách. Cílem těchto pravidel "není vytvořit kartely, ale silné organizace producentů by měly farmářům umožnit osvobodit se od ekonomické závislosti a garantovat jim důstojnou životní úroveň," uvedl zpravodaj pro společnou organizaci trhů Michel Dantin (ELS, FR).

 

"Toto rozhodnutí odráží hlas evropských občanů o tom, jak by budoucí zemědělská politika EU měla vypadat. Musíme zajistit, abychom udrželi a rozvíjeli venkovská hospodářství a aby konkurenceschopnost a ochrana životního prostředí byly v souladu. Tímto způsobem nejlépe využijeme veřejné prostředky k zajištění veřejných statků pro všechny", uvedl Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, IT), zpravodaj k nařízením o přímých platbách a rozvoji venkova.

 

Mléko, cukr a víno

 

Aby bylo zajištěno, že konec mléčných kvót nepovede k závažné krizi v mléčném sektoru, navrhují poslanci, aby výrobci mléka, kteří dobrovolně sníží svou produkci alespoň o 5% měli nárok na finanční pomoc po dobu alespoň tří měsíců. Pozměňovací návrhy na prodloužení mléčných kvót, které mají vypršet v roce 2015, byly Parlamentem zamítnuty.

 

Parlament naopak vetoval návrhy na ukončení cukerných kvót v roce 2015, aby se mohli pěstitelé cukrové řepy připravit na liberalizaci odvětví v roce 2020. Práva na výsadbu vinné révy by měla být prodloužena alespoň do roku 2030.

 

Méně byrokratické kontroly

 

Poslanci zdůrazňují, že je třeba omezit administrativní zátěž a zajistit, aby sankce za porušení pravidel byly přiměřené. "Musíme snížit čas, který zemědělci tráví papírováním. Členské státy by nyní mohly zavést žádost o dotaci, která by zůstala v platnosti po dobu několika let, aby farmáři nemuseli registrovat své požadavky každý rok, ale pouze tehdy, dojde-li ke změnám", uvedl Giovanni La Via (ELS, IT), zpravodaj k nařízení o financování, řízení a sledování.

 

Další postup

 

O konečné podobě nové společné zemědělské politiky rozhodnou Evropský parlament, ministři zemědělství EU a Evropská komise v třístranných jednáních, která by měla začít koncem března či začátkem dubna.

 

Výsledky hlasování

 

Návrh mandátu k jednání o nařízení o přímých platbách schválili poslanci poměrem hlasů 427 (pro) : 224 (proti) : 32 (zdrželo se)

 

Návrh mandátu k jednání o nařízení o podpoře pro rozvoj venkova schválili poslanci poměrem hlasů 556 (pro) : 95 (proti) : 18 (zdrželo se)

 

Návrh mandátu k jednání o nařízení o společné organizaci trhů schválili poslanci poměrem hlasů 375 (pro) : 277 (proti) : 24 (zdrželo se)

 

Návrh mandátu k jednání o nařízení o financování, řízení a sledování schválili poslanci poměrem hlasů 474 (pro) : 172 (proti) : 23 (zdrželo se)

 

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), hlasování o vyjednávacím mandátu EP