KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020. Soběstačnost ve vleku EU?

25/02/13
viz. zdroj

VÝZVA PREZIDENTA AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

VÝZVA prezidenta Agrární komory České republiky

 

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás ve věci podpory „Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství.“ Po mnoha letech se naskýtá příležitost otočit útlum českého zemědělství a potravinářství v prosperitu.

Součástí prosazení prorůstových záměrů je také tradiční Žofínské agrární fórum, které se uskuteční 25. března 2013.

Žádám, abyste informovali členstvo a zorganizovali účast na tomto významném shromáždění.

V Praze 19. února 2013

Agentura NKL Žofín s.r.o. se sídlem Tunelářů 325, 156 00 Praha 5, provozovna palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848,  www.zofin.cz


 

 

 

Agentura NKL Žofín s.r.o.  ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR
si Vás dovoluje pozvat na
146. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM,
konané pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla

„Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020. Soběstačnost ve vleku EU?“

Praha, Velký sál paláce Žofín, 25. března 2013 od 13,00 hod.

Vystoupí a na dotazy odpoví:


Petr Bendl              ministr zemědělství
Jan Veleba             prezident Agrární komory ČR
Milan Semančík    předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory

V rámci diskuse vystoupí i Alena Stiborová, ředitelka odboru zemědělského pojištění České pojišťovny, a.s. a Jaroslav Faltýnek,  člen představenstva AGROFERT HOLDING, a.s.

Na Žofínském fóru chceme diskutovat o návrhu materiálu ke strategii českého zemědělství. Podaří se zajistit dlouhodobou potravinovou bezpečnost? Stanou se navrhovaná opatření motivačními pro naše zemědělce a potravináře? Shodují se národní priority se záměry, projednávanými v rámci společné zemědělské politiky EU na období 2014 – 2020? Jak se s aktuálními problémy vyrovnávají na Slovensku, můžeme využít některých zkušeností?  Po skončení fóra (v cca 15,30 hod.) následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce Žofín.

Účastnický poplatek za 1 osobu: 1 500,- Kč (včetně DPH)
Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy AK ČR a PK ČR za 1 osobu:  1 000,- Kč (včetně DPH)

Prosíme zaškrtněte:        Jsem členem AK ČR          Jsem členem PK ČR                   

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u ČSOB a. s., č. ú.: 100014338/0300, VS: 130325.

Po uskutečnění akce obdrží účastník daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání fóra, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Ve výjimečných případech je možné akceptovat platbu v hotovosti při akreditaci v místě konání. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám. Doklad o zaplacení přiložte k níže uvedené přihlášce. Informace – telefon 224 930 848 nebo na www.zofin.cz

Každý účastník obdrží od partnera fóra, České informační agentury dárek, měsíční předplatné elektronického manažerského zpravodajského přehledu a jeden z účastníků voucher na odběr tohoto elektronického přehledu v hodnotě 15 000 Kč. Další obdrží víkendový manažerský pobyt v Lázních Poděbrady pro dvě osoby od Lázní Poděbrady, a.s. Po skončení fóra je připravené společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce Žofín.

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na fax 224 932 539 nebo e-mail: forum@zofin.cz

Přihláška na 146. Žofínské fórum

Příjmení, jméno, titul: …………………………..……………….  
Funkce: .……………………………………………….

Firma: …………………………………………………      tel.: …..…………..    
e-mail: ….……..……………………….     

Sídlo: ………………….……………………………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………  DIČ: …………………… Bank. spojení: ……….

Platba (zakroužkujte): x) bankovním převodem    x) na místě (ve výjimečných případech)  
Podpis: ……..……….

 

Příloha: Původní verze pozvánky ke stažení