KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Obiloviny v EU nejsou poškozeny vyzimováním

01/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Podle zprávy MARS zveřejněné 21. ledna by ozimy v Evropské unii do konce ledna neměly být ve větším rozsahu poškozeny mrazem.

Z dat celoevropského monitoringu tvorby výnosu plodin (MARS) vyplývá, že mráz na obilovinách v EU nezpůsobil žádné větší škody. Podmínky přezimování jsou však velmi rozdílné.

Na západě příliš teplo, na východě příliš chladno
Podle údajů MARS byly podmínky přezimování v Evropě od poloviny prosince velmi variabilní. Zatímco teploty na východě kontinentu byly neobvykle nízké, hodnoty v západní Evropě se pohybovaly vysoko nad průměrem. V některých oblastech severní a západní Evropy kromě toho spadlo velké množství srážek, oproti tomu ve Španělsku, v Itálii, na západě Rumunska a v části Ruska bylo výrazné sucho.

Nový nápor mrazu v lednu
Druhá polovina prosince v Evropě nejprve začala silnými mrazy. Poté především na západní polovině kontinentu teploty stouply a pohybovaly se nad dlouhodobým průměrem. Oproti tomu v evropské části Ruska byla zima nejprve extrémně chladná. Mírné oteplení nastalo až na přelomu prosince a ledna.

Počátkem ledna byly teploty téměř všude vysoké, s výjimkou černomořského regionu a východních oblastí Ruska. Od poloviny ledna však byla východní i západní Evropa opět vystavena vlivu chladného arktického vzduchu.

Sněhová pokrývka chrání ozimy
Teploty od poloviny ledna poklesly i v části západní a střední Evropy až na minus deset stupňů. Postiženy byly oblasti Německa, Francie, Španělska, Itálie a Řecka.

Ve východní části EU, v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině poklesly teploty až na hodnoty mezi minus deseti a minus dvaceti stupni. V současné době je podle satelitních pozorování MARS od Německa po Rusko víceméně souvislá sněhová pokrývka, která poskytuje ozimům dostatečnou ochranu.