KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Studie o možnostech řešení degradace půdy a ovlivnění změnou klimatu

17/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Výstupem činnosti TPS Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR je níže uvedená studie. 

Rok vydání: 2012

Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie 

Studie navrhuje opatření pro zachování kvality půdy, udržení vody v krajině, zlepšení životního prostředí a zlepšení kvality života na venkově.

Studie  (PDF, 33 MB)