KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polsko zakazuje pěstování geneticky modifikovaných rostlin

15/01/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Nařízení týkající se zákazu pěstování GM kukuřice MON 810 a bramboru Amflora by mělo vstoupit v platnost 28. ledna.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – V Polsku bude zakázáno pěstování geneticky modifikovaných rostlin kukuřice a bramboru. Zákaz se týká kukuřice MON 810 a odrůdy bramboru ’Amflora’.

Podle sdělení polské vlády bylo příslušné nařízení vydáno 2. ledna a v platnost by mělo vstoupit 28. ledna. Týká se kukuřice MON 810 americké společnosti Monsanto a odrůdy bramboru ’Amflora’ německé společnosti BASF, jejichž osivo/sadba se od konce ledna již nesmí dostat do půdy.

Rozhodnutí polské vlády na první pohled překvapilo, protože ještě před několika týdny byl v rámci nového zákona o osivech obchod s GM osivem povolen. Důvodem byl tlak Evropské komise, která polské straně hrozila značnými sankcemi, protože platné nařízení EU týkající se genových technologií nebylo implementováno do národního práva, tedy ani volný obchod s GM osivem povoleným v EU.

Pěstování MON 810 je zakázáno i v Německu


Kromě toho bylo Polsku vytýkáno, že v rozporu se směrnicí EU 2001/18 nebyly geneticky modifikované rostliny uvedené do životního prostředí registrovány a nebyla dodržována minimální vzdálenost od konvenčních rostlin. Podle obvinění zemědělci geneticky modifikované osivo nakupovali v zahraničí a nekontrolovaně používali. Protože Polsko stále nedisponuje předepsaným registrem pěstování geneticky modifikovaných rostlin, ale na druhé straně byl obchod s GM osivem povolen, byla vláda nucena k zákazu pěstování ohlášenému již počátkem prosince 2012.

Polská vládní tisková agentura oznámila, že spotřebitelé a zemědělci nyní mohou být klidní, protože nebezpečí kontaminace konvenčně pěstovaných plodin je zažehnáno. To platí také pro včelaře, jejichž med již nebude znehodnocen pylem GM kukuřice. Rozhodnutí by se mělo setkat s velkým ohlasem obyvatelstva, protože podle průzkumu je velká většina Poláků pro zákaz GM potravin.

Pěstování kukuřice MON 810 je kromě Polska zakázáno v sedmi dalších zemích EU, mezi nimi i Německu a Francii. Výsadba bramboru ’Amflora’ je zakázána v Rakousku, Lucembursku a Maďarsku.