KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda projednala Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů a Státní energetickou koncepci

22/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MPO

Publikováno: 8.11.2012

Autor: Veronika Forejtová tisková mluvčí
forejtova@mpo.cz

SEK zachovává konzervativní směr a stojí na racionálních fyzikálních principech.

Vláda projednala Státní energetickou koncepci

VLÁDA VE ČTVRTEK PROJEDNALA AKTUALIZACI STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE (SEK) A PŘED DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM STRATEGICKÉHO MATERIÁLU SI JEŠTĚ VYŽÁDALA JEHO POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. KONCEPCE JE STRATEGICKÝ DOKUMENT, KTERÝ BY MĚL OBECNÉ I PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI PŘINÉST STABILNÍ ELEKTŘINU ZA PŘIJATELNOU CENU. SOUČASNĚ MÁ GARANTOVAT INVESTORŮM BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO JEJICH INVESTICE DO ENERGETIKY.

To, že vláda vzala Státní energetickou koncepci na vědomí je dobrým signálem pro český průmysl, který je tahounem české ekonomiky. Zásadní změnu představuje SEK v efektivitě zdrojů, ve kterých je uhlí spalováno, chceme také zapojit spalování druhotného odpadu do výroby tepla a chceme zachovat velký podíl národních zdrojů,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Ministr zároveň po jednání vlády uvedl, že SEK zachovává konzervativní směr a stojí na racionálních fyzikálních principech. To má umožnit, aby se ceny za energie udržely v České republice na přijatelné úrovni jak pro průmysl, tak pro občany a rodiny s dětmi.

Základem aktualizace SEK je komplexnost — dokument se zabývá všemi formami energie potřebnými pro konečnou spotřebu (elektřina, plyn, teplo, kapalná paliva) a nastavuje podmínky pro bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost zásobování v celém řetězci jejich dodávky, tedy na straně výroby (opatřování), dopravy (sítě) i užití (efektivnost transformace a spotřeby), včetně hlediska úspor.

Dalším základním přístupem SEK je diverzifikace a strategická flexibilita — koncepce počítá s využitím všech druhů zdrojů ve zdrojovém mixu, a to s respektováním jejich specifických podmínek. To znamená např. využití obnovitelných zdrojů (OZE) v rozsahu dostupném v podmínkách ČR, a to pro decentralizovanou výrobu elektřiny a tepla, nebo směřování spotřeby uhlí zejména pro teplárenství. Ve výhledu do roku 2040 by měla ČR spotřebovávat primární energetické zdroje energie v této vyvážené struktuře:

  • jaderné palivo 30 — 35 %,
  • tuhá paliva 12 — 17 %,
  • plynná paliva 20 — 25 %,
  • kapalná paliva 14 — 17 %,
  • obnovitelné a druhotné zdroje 17 — 22 %.

Koncepce tak počítá s posílením energie z jádra na 55 procent a utlumením energie z uhlí ze 60 na 20 procent. Strategický dokument počítá také s omezením podpory obnovitelných zdrojů energie.

Společně se Státní energetickou koncepcí nebyla tentokrát předložena Surovinová politika ČR, další ze strategických dokumentů. Ten počítá s tím, že Česká republika vydrží do roku 2035 bez prolomení územních limitů. Poté ale bude možné podle návrhu uhlí za limity využít, přičemž nová pravidla by měla určit novela horního zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce proto oba návrhy předložit najednou.